Czech POINT AK ČR

Agrární komora České republiky je na základě zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, kontaktním místem veřejné správy a jako takové má povinnost poskytovat služby spadající pod Czech POINT. Agrární komora České republiky tak může svým členům, ale i široké veřejnosti vydávat ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy, založit datovou schránku či poskytnout další související služby.

Návštěva našeho Czech POINTu je možná pouze po předchozí telefonické domluvě, na telefonním čísle 732 356 748.

POSTUP VYDÁNÍ OVĚŘENÉHO VÝPISU
Před tím než půjdete na CZECH POINT, musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou.


VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ ›
 • Co dostanete: Úplný výpis Listu vlastnictví
 • Co potřebujete vědět: Katastrální území a číslo Listu vlastnictví
 • Webový portál registru: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
 • Kolik to bude stát:
  • 100,- Kč/za první stranu
  • 50,- Kč/za každou další stranu

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU ›
 • Co dostanete: Úplný výpis z obchodního rejstříku
 • Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)
 • Webový portál registru: http://www.justice.cz/
 • Registr ekonomických subjektů: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
 • Kolik to bude stát:
  • 100,- Kč/za první stranu
  • 50,- Kč/za každou další stranu

VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU ›
 • Co dostanete: Úplný výpis ze živnostenského rejstříku
 • Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)
 • Webový portál registru: http://www.rzp.cz/
 • Registr ekonomických subjektů: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
 • Kolik to bude stát:
  • 100,- Kč/za první stranu
  • 50,- Kč/za každou další stranu

VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ ›
 • Co dostanete: Úplný výpis z Rejstříku trestů
 • Kolik to bude stát:
  • 100,- Kč/za první stranu
 • Co potřebujete:
 • Pokud žádost podává sám žadatel - platný doklad totožnosti
 • Pokud žádost podává zmocnitel – plnou moc ( vzor viz www.czechpoint.cz ) + platný doklad totožnosti zmocněnce
 • POZOR! Není možné vydávat výpis z rejstříku trestů na jinou osobu, než na tu která ovýpis žádá, bez ověřené plné moci. Informace k vydávání výpisů z Rejstříku trestů

VÝPIS Z REGISTRU ŘIDIČŮ ›
 • Co dostanete: Ověřený výpis z bodového hodnocení osoby
 • Co potřebujete:
  • Pokud žádost podává sám žadatel - platný doklad totožnosti
  • Pokud žádost podává zmocnitel – plnou moc ( vzor viz www.czechpoint.cz ) + platný doklad totožnosti zmocněnce
 • Kolik to bude stát:
  • 100,- Kč/za první stranu
  • 50,- Kč/za každou další stranu

VÝPIS ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ (od 1. 1. 2009) ›
 • Co dostanete: Ověřený výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Co potřebujete: Identifikační číslo organizace
 • Kolik to bude stát:
  • 100,- Kč/za první stranu
  • 50,- Kč/za každou další stranu

REGISTR ÚČASTNÍKŮ PROVOZU MODULU AUTOVRAKŮ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ (od 1. 1. 2009) ›

Od 1.1.2009 dochází ke spuštění online systému pro evidenci přijatých autovraků. Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který má oprávnění k provozování sběru vybraných autovraků od krajského úřadu.
Postup pro získání přístupových údajů je následující:

 • Ověřte si v republikovém seznamu, zda-li je vaše zařízení evidováno. Pokud není, kontaktujte nás prostřednictvím helpdesku nebo na adresu autovraky@cenia.cz.
 • Vyhledejte si kontaktní místo Czech POINT.
 • Na kontaktním místě Czech POINT požádejte o vydání oprávnění k přístupu do MA ISOH (Modulu Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství).
 • Pro vydání přístupu potřebujete předložit následující doklady:
  • identifikaci provozovatele – výpis z obchodního rejstříku (v případě, že jej nemáte, Czech POINT jej na místě vystaví), případně živnostenské oprávnění.
  • identifikaci žadatele – platný občanský průkaz.
  • plná moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH – plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně. Plná moc musí obsahovat úředně ověřený podpis a musí být vystavena na následujícím formuláři.
 • Pracovníkem vydávajícím oprávnění k přístupu budete požádáni o identifikaci provozovny, pro kterou se přístup vystavuje. Obecně platí, že pro jednu provozovnu je vydáváno jedno přístupové oprávnění.
 • Kolik to bude stát:
  • 100,- Kč/za první stranu
  • 50,- Kč/za každou další stranu

INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK (od 16. 4. 2009) ›

Od 16. 4. 2009 dochází ke spuštění nové činnosti na Czech POINTu. Jedná se o výpis z insolvenčního rejstříku, který je dalším informačním systémem veřejné správy.
Insolvenční rejstřík je spravován Ministerstvem spravedlnosti. Jedná se o veřejně přístupný rejstřík. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.

Postup pro získání výpisu:

V rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů:

 • identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace) a podle osobních údajů (konkrétní osoba)
 • Kolik to bude stát:
  • 100,- Kč/za první stranu
  • 50,- Kč/za každou další stranu

Informace k vyřízení žádostí

Vzhledem k době nutné pro zpracování žádosti lze vyřídit žádost podanou nejpozději 15 minut před ukončením úřední doby, popř. se informujte přímo na pracovišti. Děkujeme za pochopení.


Ceník Agrární komory České republiky

Vyhotovení ověřeného výpisu: první strana každá další strana
Obchodní rejstřík 100 Kč 50 Kč
Rejstřík spolků 100 Kč 50 Kč
Rejstřík nadací 100 Kč 50 Kč
Rejstřík ústavů 100 Kč 50 Kč
Rejstřík obecně prospěšných společností 100 Kč 50 Kč
Rejstřík společenství vlastníků jednotek 100 Kč 50 Kč
Živnostenský rejstřík 100 Kč 50 Kč
Insolvenční rejstřík 100 Kč 50 Kč
Katastr nemovitostí 100 Kč 50 Kč
Rejstřík trestů fyzických osob 100 Kč neúčtuje se
Rejstřík trestů právnických osob 100 Kč neúčtuje se
Registr řidičů (výpis bodového hodnocení osoby) 100 Kč 50 Kč
Seznam kvalifikovaných dodavatelů 100 Kč 50 Kč
Registr životního prostředí 100 Kč 50 Kč
Registr obyvatel 100 Kč 50 Kč
Registr osob 100 Kč 50 Kč
Registr řidičů (výpis bodového hodnocení osoby) 100 Kč 50 Kč
Seznam kvalifikovaných dodavatelů 100 Kč 50 Kč
Registr životního prostředí 100 Kč 50 Kč
Registr obyvatel 100 Kč 50 Kč
Registr osob 100 Kč 50 Kč
Ověřování pravosti podpisu (za každý jednotlivé podpis) 30 Kč  
Provedení autorizované konverze dokument (za každou započatou stranu) 30 Kč 30 Kč
Ověřování shody opisu/kopie s listinou (za každou započatou stranu) 30 Kč 30 Kč
Vyřízení žádosti o zřízení datové schránky neúčtuje se  
Zprostředkovaná identifikace 200 Kč  
Přijetí podání podle § 72 živnostenského zákona 50 Kč  
Žádost o změnu údajů v registru obyvatel neúčtuje se  
Žádost o změnu údajů v registru osob neúčtuje se  
Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě neúčtuje se  

Tento ceník je platný od 1. ledna 2022.

Výše uvedená odměna Agrární komory za poskytování služeb podléhá zákonu č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Poplatek je osvobozen od DPH.

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2023 - AK ČR | vyroba-www.cz