AKCR.cz › Dotace


Společnost PGRLF, a.s. stanovila sazby podpor pojištění

11. 11. 2021 | Dotace | PGRLF

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. stanovil sazby podpory pojištění pro rok 2021.

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací v programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2022

09. 11. 2021 | Dotace | Národní dotace | Údržba a obnova kultur. a venkov. prvků

Obsah: Část A – Obecné podmínky 1    Podmínky pro poskytnutí dotací a postup podávání žádostí o poskytnutí dotace 1.1    Nezpůsobilé výdaje 2    Odpovědnost žadatele – příjemce dotace 3    Poskytování dotací 4    Vydání Rozhodnutí 5    Způsob účtování a poskytování dotace u subjektů, které mají povinnost vedení účetnictví nebo daňové evidence 6    Kontrola dodržování Zásad…

Poradní komise OP Rybářství 2014 - 2020

04. 11. 2021 | Dotace | OP Rybářství | Zápisy

ŘO OP Rybářství připravuje zápisy určené ke zveřejnění z tohoto jednání, která jsou přílohou. O výsledku jednání je vždy žadatel informován.  

Jednání Přezkumné komise OP Rybářství 2014 - 2020

04. 11. 2021 | Dotace | OP Rybářství | Zápisy

Zápisy Přezkumné komise OP Rybářství 2014 - 2020.

Informace pro žadatele k dotačnímu programu 9.H. - příjem žádostí o dotaci pro rok 2022

29. 10. 2021 | Dotace | Národní dotace | Zemědělství, potravinářství, poradenství

V Praze 27. října 2021 - Na Portálu farmáře SZIF je pro žadatele spuštěn příjem žádostí o dotaci na dotační podprogramy 9.H.a. a 9.H.b. pro rok 2022. Příjem žádostí o dotaci pro rok 2022 probíhá od 1. 6. 2021 do 30. 6. 2022.

Informace o subkomponentě

27. 10. 2021 | Dotace | Národní plán obnovy

26.10.2021 - Základní informace - Subkomponenta 2.6.5. Budování lesů odolných klimatické změně je zaměřena na zlepšování odolnosti a zároveň i stavu lesních ekosystémů obnovovaných po kůrovcové kalamitě ve smyslu pozměnění druhové, věkové a prostorové skladby na lesní porosty odolné vůči klimatické změně a tím i značným dílem zajištění trvale udržitelné kontinuity plnění funkcí lesa. Jedná se o podporu přirozené a umělé obnovy dřevin stabilních…

Základní informace o subkomponentě

27. 10. 2021 | Dotace | Národní plán obnovy

26.10.2021 - Subkomponenta 2.6.6. přispívá k posílení retenční schopnosti lesů prostřednictvím realizace šetrných lesotechnických opatření, která přispívají ke zlepšení půdních, vodních a mikroklimatických poměrů, k tlumení zrychlené eroze, k úpravě vodního režimu lesních půd a ochranně bystřinných povodí. Podpora je zaměřena na vybudování lesotechnických opatření malého rozsahu, jako jsou maloplošné vodní nádrže v lesích, hrazení bystřin a…

Sazby jednotlivých dotačních titulů 2021

20. 10. 2021 | Dotace | Platby na základě jednotné žádosti

Ministr zemědělství schválil sazby přímých plateb pro rok 2021. Harmonogram předpokládané administrace opatření Jednotné žádosti za rok 2021 - 2022.  

Státní zemědělský intervenční fond vydává zálohové rozhodnutí SAPS

20. 10. 2021 | Dotace | Platby na základě jednotné žádosti

Praha 19. října 2021 - Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začíná vydávat zálohové rozhodnutí na Jednotnou platbu na plochu (SAPS) ve výši 70 %. Letošní sazba činí 3 331,68 Kč na hektar. Zbývající část peněz žadatelé dostanou po vydání rozhodnutí o doplatku.

Řídicí orgán OP Rybářství vydává v říjnu poprvé Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze zásobníku projektů pro opatření 2.2., záměr a) z 19. výzvy OP Rybářství 2014–2020

20. 10. 2021 | Dotace | OP Rybářství

19.10.2021 - Řídicí orgán OP Rybářství dle kapitoly 11.2. Zásobník projektů Obecné části Pravidel pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014–2020, opatření 2.2., záměr a) Investice do akvakultury zjistil k 30. 9. 2021, že se uvolnilo 26,15 mil. Kč v důsledku ukončených administrací projektů a nižších částek požadovaných v důsledku úspor v porovnání s vydanými Rozhodnutími. Uvolněná částka pokrývá prvních 36 projektů ze zásobníku projektů.

Dotační rámec pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích

18. 10. 2021 | Dotace | V lesním hospodářství a myslivosti

15.10.2021 - Dotační rámec pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích stanovuje rámcové podmínky pro příspěvky na vybrané lesnické činnosti poskytované vlastníkům lesů ze státního rozpočtu a rozpočtů krajů.

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz