AKCR.cz › Dotace


Informace pro žadatele k dotačnímu programu 19.A.

06. 05. 2022 | Dotace | Národní dotace

V Praze dne 5. května 2022 - Upozorňujeme žadatele dotačního programu týkajícího se podpory na účast producentů a zpracovatelů mléka v režimu jakosti Q CZ na následující: V rámci dotačního podprogramu 19.A.a. je dle AGRI pokynů, bodu 285, podpora poskytována na období maximálně pěti let a její výše musí činit maximálně 3000 EUR na příjemce ročně. Pokud je tedy žadatel zapojen v programu pět let, nemá dále na dotaci nárok.

Biopásy podpoří SZIF 84 miliony

04. 05. 2022 | Dotace

TISKOVÁ ZPRÁVA - Praha 4. května 2022 – Celkem 84 milionů korun vyplatí Fond na založení a obhospodařování krmných a nektarodárných biopásů. Částka 68 milionů je určena 294 žadatelům na krmné biopásy, 16 milionů bude rozděleno mezi 171 uchazečů na nektarodárné biopásy. Tato Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO) se realizují v rámci Programu rozvoje venkova (PRV).

Přehled zaregistrovaných Žádostí o podporu pro 21. výzvu příjmu OP Rybářství 2014 – 2020

02. 05. 2022 | Dotace | OP Rybářství

V Praze dne 27. dubna 2022 - Státní zemědělský intervenční fond dle Pravidel pro žadatele a příjemce, kterými se stanovují podmínky pro poskytování podpory na projekty: Opatření 2.2. záměr a) Investice do akvakultury operačního programu Rybářství 2014-2020 a zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zveřejňuje: „Přehled zaregistrovaných Žádostí o podporu pro 21. výzvu přijmu žádostí v rámci OP Rybářství a to v rozsahu název…

Nedostatky identifikované Auditním orgánem - upozornění pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014–2020

02. 05. 2022 | Dotace | OP Rybářství

22.4.2022 - Na základě obdržených Zpráv z auditů operací za rok 2021 a auditu systému OPR/2021/S/001 s názvem „ Audit řádného fungování systému řízení a kontroly OP Rybářství 2014–2020“ ze strany Auditního orgánu zveřejňuje Řídicí orgán OP Rybářství oblasti s výskytem nedostatků, a to za účelem předcházení chyb u projektů spolufinancovaných z Operačního programu Rybářství 2014–2020.

Metodiky k provádění nařízení vlády č. 76/2015 Sb. a 331/2019 Sb., pro rok 2022

22. 04. 2022 | Dotace | Program rozvoje venkova 2014 až 2020 | Aktuální informace

Metodiky k provádění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství a k provádění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, platné pro rok 2022.

Metodiky k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb. a nařízení vlády č. 330/2019 Sb., pro rok 2022

22. 04. 2022 | Dotace | Program rozvoje venkova 2014 až 2020 | Aktuální informace

Metodiky k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření a k provádění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, platné pro rok 2022.

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 3.2. z 6. výzvy a opatření 3.1. z 10. výzvy příjmu OP Rybářství 2014 – 2020

22. 04. 2022 | Dotace | OP Rybářství

V Praze dne 21. dubna 2022 - Státní zemědělský intervenční fond dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování podpory na projekty:Opatření 3.2. Sledovatelnost produktů a Opatření 3.1. Shromažďování údajů, Operačního programu Rybářství 2014-2020 a zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a směrnice 95/46/ES,…

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 3.2. z 6. výzvy příjmu OP Rybářství 2014 – 2020

22. 04. 2022 | Dotace | OP Rybářství

V Praze dne 7. dubna 2022 - Státní zemědělský intervenční fond dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování podpory na projekty: Opatření 3.2. Sledovatelnost produktů, Operačního programu Rybářství 2014-2020 a zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a směrnice 95/46/ES, ve znění pozdějších předpisů…

Společnost PGRLF, a.s. stanovila sazby u programů Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva a Zpracovatel

19. 04. 2022 | Dotace | PGRLF

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. stanovil základní sazby podpory pro programy na podporu lesnictví a zpracování zemědělské produkce za 1. čtvrtletí roku 2022.   Sazby se týkají žádostí přijatých v období od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022. Konkrétně se jedná o programy Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva a Zpracovatel, jejichž výše podpory v rámci jednotlivých programů činí 3 % p.a. Veškeré informace o jednotlivých programech…

Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV na období 2014–2020, pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního

19. 04. 2022 | Dotace | Program rozvoje venkova 2014 až 2020 | Opatření M19

19.4.2022-  Dne 13. 4. 2022 bylo podepsáno zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Mimořádná opatření v rámci podmínek greeningu a EFA ploch pro rok 2022 pro posílení potravinové bezpečnosti

11. 04. 2022 | Dotace | Platby na základě jednotné žádosti

Na nepříznivý vývoj situace v zemědělství v důsledku ruské invaze na Ukrajinu se Česká republika rozhodla reagovat v rámci mimořádných opatření pro posílení potravinové bezpečnosti. Takový postup umožnilo PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) č. 2022/484. Toto mimořádné opatření se týká půdy ponechané ladem (úhor v ekologickém zájmu), kterou lze v roce 2022 využívat k produkci potravin a krmiv. Využití této možnosti bude nutné ohlásit do 31. 8. 2022…

Aktualizace podmínek poskytnutí zálohy v rámci 10. kola Programu rozvoje venkova 2014-2020

08. 04. 2022 | Dotace | Program rozvoje venkova 2014 až 2020 | Aktuální informace

V Praze dne 30. března 2022 - Vzhledem ke zhoršující se hospodářské situaci, rostoucí inflaci, rostoucím cenám energií, hnojiv a dalších vstupů, včetně úrokových sazeb bank, se Státní zemědělský intervenční fond rozhodl aktualizovat podmínky poskytnutí zálohy z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020, kterou je možné čerpat u schválených žádostí 10. kola.

Metodická příručka pro přímé platby pro rok 2022

08. 04. 2022 | Dotace | Platby na základě jednotné žádosti

7.4.2022 - Zemědělské veřejnosti je k dispozici ke stažení aktualizovaná Metodická příručka pro přímé platby pro rok 2022. Příručka komplexně shrnuje podmínky poskytování přímých plateb a poukazuje na změny platné pro rok 2022.

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz