AKCR.cz › Dotace


Prodloužení termínů pro podání žádostí o platbu z Programu rozvoje venkova 2014–2020

24. 03. 2020 | Dotace | Program rozvoje venkova 2014 až 2020 | Aktuální informace

23.3.2020 - V souvislosti s krizovou situací vyvolanou šířením koronaviru COVID-19 prodlužujeme termíny pro podání žádostí o platbu z Programu rozvoje venkova 2014–2020. Dne 20. 3. 2020 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. změnu Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“).

Řídicí orgán OP Rybářství vydává Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektům s přímými nákupy ze 16. výzvy OP Rybářství 2014 - 2020

23. 03. 2020 | Dotace | OP Rybářství

19.3.2020 - Řídicí orgán OP Rybářství vydal ke dni 19.3.2020 již 54 Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektům s přímými nákupy ze 16. výzvy OP Rybářství 2014 – 2020.

Informace o posunutí termínu pro předložení propagačních programů

19. 03. 2020 | Dotace | Společná organizace trhu

Praha 19. března 2020 - Komise prodlužuje termín k předložení propagačních programůAgentura CHAFEA zveřejnila na svých webových stránkách https://ec.europa.eu/chafea/agri/en/funding-opportunities/calls-for-proposals oznámení o prodloužení termínu pro předložení propagačních programů v rámci Výzvy k předkládání návrhů pro programy na podporu zemědělských produktů po v rámci a ve třetích zemích pro r. 2020. Nový termín pro předložení návrhu…

Informace pro žadatele o Zemědělské národní dotace, kteří podávali žádost pro rok 2020 v listinné podobě

19. 03. 2020 | Dotace | Národní dotace

V Praze dne 18. března 2020 - Žadatelé, kteří si v letech 2017, 2018 a 2019 podali motivační formulář či předběžnou žádost o Zemědělské národní dotace (dále jen „ZND“) pro rok 2020 v listinné podobě nebo v roce 2019 podali žádost o ZND pro rok 2020 v listinné podobě, jsou povinni doplnit kontaktní údaje a bankovní spojení k registračnímu číslu žádosti o ZND na Portálu farmáře SZIF. Stejně tak je nutné, aby žadatel podal formulář Prohlášení o…

Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2020

17. 03. 2020 | Dotace | Cross Compliance

V Praze dne 17.března 2020 - Informace v Průvodci jsou platné pro rok 2020 stávajícího období Společné zemědělské politiky 2014 –2020 (SZP). Navíc jsou již v příručce uvedeny také změny u požadavků nebo v jejich hodnocení, které nabydou platnosti až v následujícím roce, ale je vhodné, aby zemědělci o nich již nyní věděli a mohli se na jejich účinnost připravit. Příručka nebude v letošním roce vydávána v tištěné formě a ani distribuována na…

Informace pro žadatele o vystavování licencí

17. 03. 2020 | Dotace | Společná organizace trhu

V Praze 17. března 2020 - Informace pro žadatele o změnách ve vystavování dovozních a vývozních licencí v důsledku mimořádných opatření souvisejících se šířením onemocnění COVID-19. V souvislosti se zavedenými mimořádnými opatřeními kvůli šíření onemocnění COVID-19 se dočasně mění lhůty vystavování licencí. Od 16. března 2020 až do odvolání budou licence vystavovány v pondělí a ve středu na žádosti přijaté v přechozích dnech v souladu s čl. 3…

5 základních principů při posuzování vazeb mezi dvěma podniky

17. 03. 2020 | Dotace | Program rozvoje venkova 2014 až 2020 | Aktuální informace

18.2.2020 - Státní zemědělský intervenční fond zveřejnil nový dokument, týkající se posuzování vazeb mezi dvěma podniky.

Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů ze dne 21.2.2020

17. 03. 2020 | Dotace | Program rozvoje venkova 2014 až 2020 | Opatření M08

V Praze dne 21. února 2020 - Chtěli bychom informovat žadatele, že vsekci zaměřené na opatření Zalesňování zemědělské půdy (8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů) byl umístěn formulář Ohlášení vstupu do opatření ZZP2020. Ohlášení vstupu do opatření Zalesňování zemědělské půdy pro rok2020žadatel nalezne na cestě:https://www.szif.cz/cs/prv2014-811 v sekci „Ke stažení“ – Formuláře ohlášení a žádostí.

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 5.2.b) z 3. výzvy a opatření 3.2. z 6. výzvy přijmu OP Rybářství 2014 –2020

17. 03. 2020 | Dotace | OP Rybářství

V Praze dne 24.února 2020 - Státní zemědělský intervenční fond dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky proposkytování podpory na projekty: Opatření 3.2.Sledovatelnost produktůa opatření 5.2., záměr b) Propagační kampaně Operačního programu Rybářství 2014-2020 a zákona č.106/1999 Sb., osvobodném přístupu kinformacím ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a směrnice 95/46…

SZIF vydává rozhodnutí k dotacím na integrovanou produkci ovoce, vinné révy, zeleniny a jahodníku

16. 03. 2020 | Dotace | Platby na základě jednotné žádosti

Praha 16. března 2020 - Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pokračuje ve vyplácení dotací na Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO), o které si zájemci požádali v loňském roce. Jedná se o dotace na integrovanou produkci ovoce, vinné révy, zeleniny a jahodníku. Zemědělcům bude rozdělena podpora v celkové výši přes 371 milionů korun.

SZIF vydává rozhodnutí k dotacím na produkci ovoce s vysokou a velmi vysokou pracností

16. 03. 2020 | Dotace | Platby na základě jednotné žádosti

Praha 16. března 2020 - Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začal ode dneška vydávat rozhodnutí k dotacím na produkci ovocných druhů s vysokou a velmi vysokou pracností. Mezi pěstitele, kteří podali žádost v loňském roce, bude rozdělena podpora ve výši přes 95 milionů korun.

Informace pro žadatele o platbu v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě a AEKO a EZ

13. 03. 2020 | Dotace | Program rozvoje venkova 2014 až 2020 | Aktuální informace

12.3.2020 - Dne 15. 3. 2020 nabývá účinnosti novela nařízení vlády č. 64/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády. Součástí novely je také změna podmínek pro poskytování kompenzační platby v oblastech Natura…

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz