AKCR.cz › Komodity


Resortní výkaz Les (MZe) 2-01 za rok 2019

17. 03. 2020 | Komodity | Statistické informace | Lesnictví a myslivost

19.2.2020 - Resortní výkaz Les (MZe) 2-01 je určen pro podnikatelské subjekty, které poskytují vlastníkům (nebo nájemcům, pachtýřům apod.) lesa lesnické služby a nemají ve vlastnictví (nebo nájmu, pachtu apod.) lesní pozemky o výměře větší než 200 ha.

Čtvrtletní výkaz o zdrojích a užití obilovin a řepky v obchodních a zpracovatelských subjektech v marketingovém roce 2019/2020

17. 03. 2020 | Komodity | Rostlinná výroba | Obiloviny a olejniny

Výsledky statistického zjišťování Obil (MZe) 7 – 04. Odbor účetnictví a statistiky (11170) Oddělení státní statistické služby (11173)

Olejniny 2020

12. 03. 2020 | Komodity | Seznam doporučených odrůd

SDO - ozimá řepka, len setý PO - jarní řepka, hořčice bílá, mák setý, kmín kořenný Rok vydání: 2020 Tématické oblasti: Rostlinná výroba  ISBN: ISBN 978-80-7401-180-1 Vydavatel Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice ze dne 28.2.2020

12. 03. 2020 | Komodity | Seznam doporučených odrůd | Zápisy

Program: 1.Zahájení 2.Zařazení odrůd pšenice ozimé do kategorií doporučení 3.Listovky a publikace 2020 4.Různé

Odrůdy obilnin doporučené pro ekologické zemědělství

12. 03. 2020 | Komodity | Seznam doporučených odrůd

5.3.2020 - Tisková zpráva – Zájem ekozemědělců o ověření vhodnosti odrůd obilnin pro tento systém hospodaření vedl v roce 2015 k tomu, že ÚKZÚZ společně se zástupci univerzit, výzkumných pracovišť a praxe vytvořil podmínky pro zahájení zkoušení pro Seznam doporučených odrůd (SDO), jehož je ÚKZÚZ odborným garantem. Výsledky zkoušení odrůd pšenice a ječmene za období 2016 – 2019 nyní vydáváme ve spolupráci se Svazem PRO-BIO ve formě Seznamu…

Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin - 2019

25. 02. 2020 | Komodity | Statistické informace | Sklizeň

KOMENTÁŘ Celková produkce jednotlivých plodin vychází z osevních ploch zjišťovaných v květnu a z vývoje vegetačních podmínek.Sklizňová plocha obilovin (včetně kukuřice na zrno a ostatních obilovin) se meziročně zvýšila o 13,8 tis. ha tj. o 1,0 % na 1 352,5 tis. ha. Celková sklizeň ve výši 7 646,1 tis. tun byla proti roku 2018 vyšší o 675,2 tis. tun, tj. o 9,7 %. Pod úrovní roku 2018 je sklizeň pšenice jarní, a to 95,7 tis. tun, což je o 94,8…

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v roce 2019

11. 02. 2020 | Komodity | Statistické informace | Zahraniční obchod

10.2.2020 - Český statistický úřad zveřejnil 6. února první předběžná data o zahraničním obchodě za rok 2019.

Chov drůbeže - 2019

10. 02. 2020 | Komodity | Statistické informace | Chov drůbeže

Komentář Stavy drůbeže k 31. prosinci 2019 se proti stejnému období předchozího roku snížily o 2 056,6 tis. kusů (tj. o 8,1 %) z toho stavy nosnic byly vyšší o 65,2 tis. kusů (o 1,2%). Produkce konzumních vajec dosáhla od počátku roku 1 608,9 mil. kusů, tj. meziroční zvýšení o 5,7%, průměrná snáška na 1 slepici činila 305,9 kusů vajec. Výroba jatečné drůbeže se zvýšila o 2,3 % na 262,8 tis. tun v živé hmotnosti.

Chov prasat - 2. pololetí 2019

07. 02. 2020 | Komodity | Statistické informace | Chov prasat

Komentář Podle stavu k 31. prosinci 2019 se počet prasat proti stejnému období předchozího roku zvýšil o 1,3 tis. kusů (o 0,1 %), z toho počty prasnic vzrostly o 1,1 tis. kusů (o 1,2 %). Proti stavu k 30. 6. 2019 stavy prasat klesly o 0,1 %, z toho stavy prasnic vzrostly o 18 ks (0,0) %. Na 1 prasnici se v roce 2019 narodilo 32,4 kusů selat (oproti stejnému období předchozího roku o 2,5 % více), odchovalo 28,9 kusů (o 2,5 % více), úhyn selat z…

Vinic v České republice stálé přibývá, stoupá výměra ploch PIWI odrůd

07. 02. 2020 | Komodity | Rostlinná výroba | Víno

6.2.2020 - Tisková zpráva – Ze statistických údajů ÚKZÚZ vyplývá, že plochy vinic stále rostou. Svědčí o tom i zájem o povolení nových výsadeb pro rok 2020. Ve srovnání s předchozími roky dochází ke zvyšování ploch PIWI odrůd, které jsou vhodné pro ekologické pěstování. V roce 2019 tvořila obhospodařovaná plocha vinic v ČR přibližně 18,2 tis. ha; přičemž současný produkční potenciál v ČR byl na úrovni 18,716 tis. ha.

Osevní plochy ozimých plodin pro sklizeň v roce 2020

03. 02. 2020 | Komodity | Statistické informace | Sklizeň

30. ledna 2020 - Ozimé obiloviny byly podle stavu k 30. listopadu 2019 vysety na 943 tis. ha, řepka na 369 tis. ha. Meziročně je plocha ozimých obilovin nižší o 50 tis. ha (-5,0 %), řepky ozimé o 10 tis. ha (-2,7 %). Ozimé obiloviny byly vysety na 943 tis. ha, tj. meziročně o 50 tis. ha méně (-5,0 %). Zásadní podíl na poklesu ploch ozimých obilovin má pšenice, jejíž plocha 759 tis. ha je meziročně nižší o 56 tis. ha (-6,9 %), nižší je i plocha…

Zemědělství - 4. čtvrtletí a rok 2019

03. 02. 2020 | Komodity | Statistické informace | Zemědělství

Výroba masa v závěru roku meziročně poklesla30.01.2020Kód: 270149-19 Ve 4. čtvrtletí 2019 se meziročně snížila výroba hovězího (19 226 tun; −3,1 %) a vepřového masa (53 914 tun; −2,1 %), výroba drůbežího se nepatrně zvýšila (42 566 tun; +0,5 %). Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat vzrostly na 46,46 Kč/kg v mase (+31,4 %).V roce 2019 se vyrobilo v České republice 450 774 tun masa (+0,8 %), z toho bylo 72 892 tun (+1,8 %) hovězího, 209 604…

Informace z monitoringu tržní produkce mléka rok 2019

03. 02. 2020 | Komodity | Živočišná výroba | Mléko a mléčné výrobky

S ukončením systému kvót dochází od 1. 4. 2015 k nastavení nového systému sledování tržní produkce mléka v rámci EU. V tomto režimu jsou měsíčně sledovány dodávky syrového kravského mléka od producentů prvním kupujícím. Tyto informace jsou měsíčně poskytovány členskými státy evropské autoritě k vyhodnocení vývoje cen v závislosti na vývoji produkce mléka uplatněné na evropském a světovém trhu s mlékem a mléčnými výrobky.

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz