AKCR.cz › Legislativa


Platné fytosanitární podmínky pro export dřeva do třetích zemí

16. 03. 2023 | Legislativa | Předpisy a metodiky | Lesnictví a myslivost

15.3.2023 - Tisková zpráva – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) sděluje nové podmínky vystavení rostlinolékařských dokladů (rostlinolékařská osvědčení, předvývozní osvědčení) pro export surového dřeva s kůrou do třetích zemí. Zároveň informuje o podmínkách ošetření dřeva ve venkovním prostředí, které budou platné od 20. března 2023.

Dovoz rostlin náchylných k napadení bakterií Xylella fastidiosa do České republiky má pozastaveno patnáct zemí

08. 03. 2023 | Legislativa | Předpisy a metodiky | Rostlinná výroba

3.3.2023 - Tisková zpráva – Na základě rozhodnutí Evropské unie odmítá Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) dovážené zásilky s rostlinami náchylnými k bakterii Xylella fastidiosa. Opatření se týká zásilek s rostlinolékařským osvědčením vydaným po prvním březnu 2023, celkem z patnácti určených zemí.

Zrušená povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 2023

08. 03. 2023 | Legislativa | Předpisy a metodiky | Rostlinná výroba

Zrušená povolení POR a pomocných prostředků v daném roce.

Novela zákona o myslivosti: Myslivci vymění papírování za počítače, elektronická evidence jim usnadní plánování lovu i komunikaci s úřady

06. 03. 2023 | Legislativa | ČR

6.3.2023 - Tisková zpráva – Plánování lovu v honitbách podle míry poškození lesů, elektronická evidence, posílení práv vlastníků lesů. To obsahuje novela zákona o myslivosti, kterou připravilo Ministerstvo zemědělství a nyní ji chce projednat se zástupci neziskových lesnických, zemědělských, ochranářských a mysliveckých organizací. Poté ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) novelu odešle do legislativního procesu. Cílem novely je snížit…

Vyjádření ke kontrole plnění povinností uložených rozhodnutím o zvláštním opatření vydaným podle § 28a zákona na ochranu zvířat

14. 02. 2023 | Legislativa | Předpisy a metodiky | Živočišná výroba

Ministerstvo zemědělství, odbor živočišných komodit a ochrany zvířat, oddělení ochrany zvířat (dále jen „Ministerstvo zemědělství“), je gestorem zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon na ochranu zvířat“), a také je podle tohoto zákona příslušným orgánem ochrany zvířat a projednává, koordinuje a kontroluje plnění úkolů na úseku ochrany zvířat. V souladu s touto svojí funkcí vydal…

Upozornění pro prodejce a balírny nesadbových brambor původem z Polska a Rumunska

14. 02. 2023 | Legislativa | Předpisy a metodiky | Rostlinná výroba

13.2.2023 - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) připomíná povinnost připojení rostlinolékařských pasů při přemisťování nesadbových brambor původem z Polska nebo Rumunska do České republiky. Tato povinnost má za cíl zamezení šíření karanténní bakterie Clavibacter sepedonicus, původce bakteriální kroužkovitosti bramboru.

Nařízení ÚKZÚZ o zrušení nařízení SRS – osvědčení pro dodávky brambor z Polska

20. 01. 2023 | Legislativa | Rostlinná výroba

16.1.2023 - Nařízení o zrušení nařízení Státní rostlinolékařské správy o mimořádných rostlinolékařských opatřeních proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. hlízami bramboru (Solanum tuberosum L.) původem z Polské republiky na území České republiky. DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI: 31. ledna 2023  

Nařízení ÚKZÚZ - bakterie Ralstonia solanacearum v závlahové vodě

10. 01. 2023 | Legislativa | Rostlinná výroba

6.1.2023 - Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti šíření původce bakteriální hnědé hniloby (bakterie Ralstonia solanacearum) ze závlahové vody. DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI: 20. ledna 2023

Brambory pocházející z libanonských regionů Akkar a Bekaa, s výjimkou brambor určených k výsadbě

10. 01. 2023 | Legislativa | Rostlinná výroba

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/1614 - ze dne 26. září 2019 - kterým se členským státům povoluje stanovit odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o brambory pocházející z libanonských regionů Akkar a Bekaa, s výjimkou brambor určených k výsadbě (oznámeno pod číslem C(2019) 6819)

Novela sazebníku z pohledu rostlinolékařského

10. 01. 2023 | Legislativa | Rostlinná výroba

6.1.2023 - Od 1. ledna 2023 nabyla účinnosti novela sazebníku náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony ÚKZÚZ. Mění nebo upravuje i sazby spojené s výkonem činností na úseku rostlinolékařské péče.

Zrušená povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 2022

04. 01. 2023 | Legislativa | Předpisy a metodiky | Rostlinná výroba

Zrušená povolení POR a pomocných prostředků v daném roce.

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2023 - AK ČR | vyroba-www.cz