AKCR.cz › Poradenství › Zemědělství a venkov


Zpráva o výrobě krmných směsí, spotřebě a vývoji cen krmných surovin v roce 2021

20. 01. 2023 | Poradenství | Zemědělství a venkov | Krmiva

V roce 2021 dále přetrvávala nepříznivá situace v souvislosti s onemocněním covid-19. Ceny krmných směsí pro hospodářská zvířata se od počátku roku 2021 opět zvyšovaly a nabraly v podzimních měsících poměrně dynamické tempo růstu v reakci na stoupající ceny obilovin a ostatních krmných komponent. Zajistit výrobu krmných směsí v důsledku nedostatečného plnění závazků dodavatelů jednotlivých krmných surovin převážně zahraniční provenience jako…

Zpráva o spotřebě antimikrobik a medikovaných krmiva v roce 2021

20. 01. 2023 | Poradenství | Zemědělství a venkov | Krmiva

V roce 2021 byla schválena novela zákona o léčivech. Novela prošla legislativní radou vlády spolu s novelou zákona o léčivech a zákona o regulaci reklamy bude platit od ledna 2022. Novela přináší novinky v systému pro sběr dat o veterinárních přípravcích a dále skutečnost, že kontrolu medikovaných krmiv a jejich výrobců převezme od ledna 2022 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). Novela stanoví požadavky na provozovatele, kteří…

Rešerše dopadů významných změn v souvislosti s revizí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích

19. 01. 2023 | Poradenství | Zemědělství a venkov

12.1.2023 - Funkční úkol Ministerstva zemědělství zadaný BAT Centru na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (kategorie 6.6), 2022.

Výsledky analýz vzorků krmiv v roce 2022

10. 01. 2023 | Poradenství | Zemědělství a venkov | Krmiva

Reporty za jednotlivé měsíce.

Pravidla souběhu ekologické a konvenční produkční jednotky

06. 01. 2023 | Poradenství | Zemědělství a venkov | Ekologické zemědělství

19.12.2022 - Z důvodu často kladených dotazů ohledně pravidel souběhu ekologické a konvenční produkční jednotky, níže uvádíme shrnutí tohoto tématu (článek 9 nařízení (EU) 2018/848).

Certifikace a registrace podnikatelů v ekologickém zemědělství a bioproduktů od 1.ledna 2023

04. 01. 2023 | Poradenství | Zemědělství a venkov | Ekologické zemědělství

3.1.2023 - V souladu se změnou podmínek registrace a certifikace ekologických podnikatelů i bioproduktů v souvislosti s přijetím prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1378, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2119 o vydávání certifikátů pro hospodářské subjekty, skupiny hospodářských subjektů a vývozce ve třetích zemích jsou od 1. 1. 2023 platné pouze certifikáty vydané v elektronické podobě za použití systému TRACES.

Výjimka na přivedení konvenčních zvířat do EZ

21. 12. 2022 | Poradenství | Zemědělství a venkov | Živočišná výroba

20.12.2022 - Vzhledem k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (dále jen „nařízení (EU) 2018/848“) se Ministerstvo zemědělství rozhodlo k bodu 1.3.4.4.1. a 1.3.4.4.2. Příloze II, Části II vydat hromadnou výjimku pro všechny ekologické zemědělce v České republice.

Zpráva o činnosti ÚKZÚZ

25. 11. 2022 | Poradenství | Zemědělství a venkov | Rostlinná výroba

Výroční zprávy o činnosti.

Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů

13. 10. 2022 | Poradenství | Zemědělství a venkov

Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2023–2025 Česká republika 12.10.2022 - Ministerstvo zdravotnictví předkládá program kontroly pro rezidua pesticidů v ČR pro roky 2023-2025. V souladu s článkem 30 nařízení (ES) č. 396/2005 se v následujícím dokumentu předkládá program kontroly pro rezidua pesticidů v České republice pro roky 2023–2025

Model organické hmoty pro ekoplatbu, aktuální bilance dusíku

06. 10. 2022 | Poradenství | Zemědělství a venkov | Rostlinná výroba

K dispozici jsou nové tabulky pro hodnocení hospodaření s organickou hmotou v rámci celofaremní ekoplatby i pro bilanci N za hospodářský rok 2021/2022.

Publikace OECD: Udržitelnost a produktivita v zemědělství a Environmentální výkonnost v zemědělství

27. 09. 2022 | Poradenství | Zemědělství a venkov

16.9.2022 - V květnu 2022 vydalo OECD dokument věnující se udržitelnosti a produktivitě v zemědělství, v červenci pak byla vydána publikace zabývající se měřením environmentální výkonnosti v zemědělství.

Upozornění na termín podání prohlášení o zásobách vína 2022

06. 09. 2022 | Poradenství | Zemědělství a venkov | Rostlinná výroba

2.9.2022 - 12. září 2022 je poslední termín pro podání prohlášení o zásobách vína a ostatních vinařských produktů. Upozorňujeme na povinnost podání prohlášení o zásobách do 12. září 2022. Povinnost podat prohlášení je i v případě, že stav zásob je nulový. Nově je možnost využití elektronického podání prohlášení prostřednictvím Portálu farmáře.

Den ve vinohradu s odkazem na Gregora Johanna Mendela i nové výzvy

06. 09. 2022 | Poradenství | Zemědělství a venkov

1.9.2022 - Tisková zpráva – Jedním ze způsobů, jak snižovat užívání rizikových přípravků na ochranu rostlin v zemědělství je šlechtění odolných odrůd. Na proces šlechtění navazuje zkoušení odrůd prováděné Ústředním kontrolníma zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ), který zároveň reaguje na nové výzvy v podobě podpory a kontroly ekologického pěstování révy, monitoringem jejího zdravotního stavu nebo zkoušením nízkorizikových přípravků. Nejen o…

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2023 - AK ČR | vyroba-www.cz