Informace k dokládání příloh k Žádosti o dotaci na MAS a instrukce pro kontrolu žádostí a příloh v opatření 19.2.1 pro rok 2019

InfoDotaceProgram rozvoje venkova 2014 až 2020Opatření M19 vloženo: 15. 03. 2019


V Praze dne 14. března 2019 - Zpráva informuje o změně postupů při dokládání příloh k Žádosti o dotaci na místní akční skupinu pro rok 2019 a o zveřejnění instrukcí pro kontrolu žádostí a příloh na MAS.

Aktualizací Pravidel 19.2.1. dne 30. 10. 2018 došlo ke změně podmínek týkající se dokládání žádosti a příloh na MAS:

  • Dle Pravidel 19.2.1, části A. Obecné podmínky, kapitoly 4.2. Podání Žádosti o dotaci na MAS včetně doložení příloh k Žádosti o dotaci, bod c): “žadatel podává kompletně vyplněný formulář Žádosti o dotaci na MAS přes Portál farmáře, a to v termínu stanovém výzvou MAS; C“
  • Dle Pravidel 19.2.1, části A. Obecné podmínky, kapitoly 4.2. Podání Žádosti o dotaci na MAS včetně doložení příloh k Žádosti o dotaci, bod d): „současně se Žádostí o dotaci žadatel podá na MAS přes Portál farmáře přílohy (vybrané přílohy může žadatel vzhledem k jejich velikosti, příp. formátům, předložit v listinné podobě a o jejich předání na MAS obdrží žadatel písemné potvrzení); D jinak C“
  • Dle Pravidel 19.2.1, části B. Společné podmínky pro všechny aktivity, kapitoly 6) Seznam předkládaných příloh, bod a) Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS; D jinak C.


Dle prvního ustanovení musí žadatel v termínu výzvy MAS podat na MAS přes Portál farmáře vyplněný formulář Žádosti o dotaci. Pokud dojde k pozdnímu odeslání žádosti o dotaci, musí být u žádosti ukončena administrace. V případě, že je na MAS podána nevyplněná Žádost o dotaci, jedná se o chybné podání a MAS ukončí administraci dané Žádosti.


V druhém a třetím ustanovení byl sjednocen postup pro dokládání příloh. Je stanoveno, že nejprve je možno udělit nápravné opatření – v rámci administrativní kontroly MAS může žadatele vyzvat k doplnění dalších údajů a příloh tak, aby byly splněny všechny podmínky Pravidel a doloženy všechny přílohy dle ustanovení “Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS”.


Výzva k doplnění musí obsahovat pevně daný termín doplnění a doplnění může být provedeno maximálně dvakrát. Tj. doplnění se žádá i v případě, kdy je podána Žádost o dotaci bez jediné přílohy, přestože má žadatel doložit více povinných nebo nepovinných příloh.


Vzhledem k ustanovení Pravidel 19, kapitola 5.1. Základní podmínky výzvy MAS, bod e): „výzva musí být vždy v souladu s příslušnými Fichemi, se SCLLD, resp. S Programovým rámcem PRV a s Pravidly pro operaci 19.2.1.“ nelze do textu výzvy vkládat žádné zpřísnění podmínek ani odlišné postupy ze strany MAS oproti Pravidlům 19.2.1. (resp. v případě rozporu mezi Pravidly a textem výzvy je nadřazeno ustanovení Pravidel).


Výše zmíněný postup je tedy platný pro všechny výzvy MAS, které jsou vyhlášené po aktualizaci Pravidel 19.2.1. tj. po 30. 10. 2018.

Dále bychom rádi informovali, že byly zveřejněny instrukce pro MAS pro kontrolu žádostí o dotaci, příloh, přijatelnosti a dalších podmínek. Jedná se o nezávazné kontrolní listy, které mohou MAS využít pro usnadnění administrativní kontroly žádosti o dotaci 19.2.1. pracovníky MAS. Dokumenty je možné nalézt na www.szif.cz --- Program rozvoje venkova 2014-2020 --- Opatření --- M19 --- 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje --- sekce Ke stažení --- Postupy administrativních kroků Místních akčních skupin (MAS) - administrace 19.2.1


Státní zemědělský intervenční fond
Oddělení metodiky Leader a Spolupráce

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz