Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů ze dne 10.3.2021

InfoDotaceProgram rozvoje venkova 2014 až 2020Opatření M08 vloženo: 11. 03. 2021


V Praze dne 10. března 2021 - Chtěli bychom informovat žadatele, že od roku 2021 je uzavřen příjem žádostí na založení lesního porostu (a tedy i Ohlášení vstupu) v rámci opatření zalesňování a zakládání lesů, vzhledem k tomu, že nařízení vlády č. 185/2015 Sb. implementuje toto opatření z Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, které skončilo rokem 2020.

Žádost o poskytnutí dotace na péči o lesní porost a náhradu za ukončení zemědělské výroby lze podat v řádném termínu do 17. 5 2021.


Termín řádného doručení žádosti je v roce 2021 prodloužen o 2 dny, neboť 15. května 2021 připadá na sobotu. V souvislosti s epidemií COVID-19 může dojít k prodloužení termínu pro příjem žádostí. V případě posunutí termínu příjmu žádostí bude o této změně podána informace na stránkách eagri.cz nebo szif.cz.


Příjem žádostí o dotaci bude v roce 2021 probíhat přednostně prostřednictvím informačního systému fondu (Portál farmáře).


Informace o podání žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu farmáře SZIF jsou k dispozici přímo na Portálu farmáře SZIF, na stránkách Fondu (https://www.szif.cz/cs/prv2014-811), případně je žadatel získá na příslušném Oddělení příjmu žádosti a LPIS (OPŽL).


Má-li žadatel zřízen vstup do Portálu farmáře, jsou mu veškeré písemnosti, související se žádostí o poskytnutí dotace (včetně rozhodnutí), zasílány prostřednictvím Portálu farmáře, a to v souladu s ustanovením § 11 odst. 7 a 9 zákona č. 256/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


Pro rok 2021 je stanoven směnný kurz pro žádosti o dotace podané podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb. ve výši 26,242 CZK/EUR.


Pro administraci žádostí o poskytnutí dotace na péči a náhradu a plnění podmínek podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb. v roce 2021 zůstává v platnosti Metodika pro rok 2020 (mimo výše uvedené).
Pokud žadatel neprokáže právní důvod k užívání zemědělské půdy (podle § 3g odst. 4 zákona o zemědělství) dotace se na díl půdního bloku (příp. na jeho část) neposkytne.


Žadatelé o dotaci na péči a ukončení 2021 mají povinnost podat, současně se žádostí o dotaci, formulář Jednotné žádosti, ve kterém uvedou veškerou obhospodařovanou plochu. Podrobnosti k podání Jednotné žádosti žadatel nalezne na příslušném OPŽL (dříve Agentura pro zemědělství a venkov), na stránkách www.szif.cz, popřípadě na Portálu farmáře.

V rámci webu www.szif.cz, sekce 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů, má žadatel k dispozici formuláře, příručky a jiné relevantní informace. Před podáním žádosti o dotaci je doporučeno se s těmito dokumenty seznámit.

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz