Podopatření na podporu integrované produkce ovoce, vinné révy a zeleniny přináší téměř 304 milionů korun do zemědělského sektoru

InfoDotacePlatby na základě jednotné žádosti vloženo: 14. 03. 2023


Praha 13. března 2023 – Státní zemědělský intervenční fond (Fond) dnes začal vydávat rozhodnutí na podopatření v rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO) a navazujících opatření (NAEKO), která se týkají integrované produkce ovoce, vinné révy, zeleniny a jahodníku. Celkem za všechna podopatření zemědělci zažádali o téměř 304 milionů korun. Dotační podporu obdrží více než 900 žadatelů.

Podopatření v oblasti integrované produkce jsou zaměřená primárně na uplatnění ekologicky přijatelných metod pěstování a zároveň na minimalizaci nežádoucích vedlejších účinků chemických podpůrných prostředků v případě jejich použití. „Především se jedná o posílení ochrany životního prostředí a o dodržování stanovené pěstitelské technologie,“ uvádí Jan Borský, vedoucí Oddělení metodiky environmentálních podpor. „V praktické rovině to představuje takové podmínky pěstování, které jsou příznivé pro živé organizmy a zajišťují druhovou rozmanitost živočišných i rostlinných druhů,“ upřesňuje Jan Borský. Dotační prostředky v rámci podopatření integrované produkce ovoce přináší pěstitelům v případě naplnění podmínek téměř 80 milionů korun, o finanční podporu požádalo 253 žadatelů na téměř 8 000 hektarů.

„V případě podopatření integrované produkce vinné révy žádost o dotaci podalo více než 600 žadatelů, kteří mají možnost získat prostředky ve výši 156 mil. korun. Tato podpora je určena na téměř 11 600 hektarů vinohradů,“ specifikuje Jan Borský. Dotační titul podporuje zodpovědný přístup pěstování, který představuje kompromisní způsob péče o vinohrady mezi tzv. chemickým vinohradnictvím a ekologickým vinohradnictvím. Především se jedná o eliminaci chemických dávek.


V případě vydávaných rozhodnutí zaměřených na zeleninu a jahodník v rámci AEKO a NAEKO jsou dotační prostředky určené pro 86 žadatelů, kteří obhospodařují 6 400 hektarů a představují částku téměř 68 milionů korun.
„Minimalizace použití chemie a důraz na nechemickou ochranu je významným krokem v rámci zlepšování kvality potravin. Zemědělská prvovýroba stále častěji využívá postupy technologií šetrných k životnímu prostředí. Dotační tituly jsou určené zemědělským výrobcům, ale jejich dopad pozná každý spotřebitel. Produkty takto vypěstované jsou zdravější,“ upřesňuje Jan Borský.

Státní zemědělský intervenční fond (Fond) je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době Fond
administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky a Národní dotace. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. Fond rovněž administruje národní značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina. Fond má v současné době 7 regionálních odborů a dalších 65 lokalizovaných pracovišť, která poskytují služby žadatelům přímo v místě jejich působení. Více informací na www.szif.cz


Podrobnosti k podopatření AEKO a NAEKO
Výpočet sazeb pro podpořené oblasti je uveden v Příručce pro žadatele 2022 umístěné na webových stránkách Fondu (www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost).
Pro urychlení výplat se žadatelé mohou vzdát práva na odvolání přes Portál farmáře v části Ostatní podání.
Případně formulářem Prohlášení o vzdání se práva na odvolání na webových stránkách www.szif.cz/cs/jednotna-zadost v sekci Ke stažení ve složce Jednotná žádost.
SZIF zasílá rozhodnutí o poskytnutí dotace primárně do datových schránek, nebo na Portál farmáře. Pokud žadatel nemá datovou schránku, ani přístup k účtu na Portálu farmáře, doručí mu rozhodnutí pošta.
Informace pro obnovu přístupu do Portálu farmáře Fondu či eAgri jsou na https://www.szif.cz/cs/faq. Pro případné dotazy je k dispozici infolinka Fondu na telefonním čísle 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz.

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2023 - AK ČR | vyroba-www.cz