Souhrnný zemědělský účet - definitivní výsledky za rok 2018 a semidefinitivní výsledky za rok 2019

InfoKomodityStatistické informaceSouhrnný zem. účet vloženo: 01. 10. 2020


Komentář

Hodnota produkce zemědělského odvětví (PZO) v roce 2018 vyjádřená v základních běžných cenách byla 136 040,1 mil. Kč. V roce 2019 se PZO zvýšila o 3,7 % na 141 126,5 mil. Kč. Toto navýšení bylo ovlivněno růstem rostlinné produkce o 5,1 %, a zároveň živočišné produkce o 2,2 %. Hodnota produkce se zvýšila téměř u všech obilovin s výjimkou ovsa. Pšenice vzrostla o 0,9 % a žito o 24,4 %. Technické plodiny hodnotově poklesly o 10,2 %, z toho největší pokles byl u slunečnice (-36,8 %), cukrové řepy (−15,3 %) a řepky (-16,1 %). Ke zvýšení hodnoty produkce došlo u krmných plodin o 32,0 %, a to zejména díky krmné kukuřici (+30,5 %).

Meziročně došlo k poklesu cen všech obilovin, pšenice klesla o 8,4 %, žito o 5,0 % a ječmen o 2,8 %. K poklesu cenového indexu došlo také u technických plodin, zejména u cukrové řepy (-19,5 %) a luskovin (-1,1 %). Naopak se zvýšila cena řepky, slunečnice a olejnin. U brambor se meziročně zvýšila cena o 32,0 %. Sklizeň obilovin se meziročně zvýšila o 9,7 %. K nárůstu došlo u všech komodit (pšenice +8,9 %, žito +31,1 %). Technických plodin se sklidilo o 1,4 % méně než v roce 2018. U krmných plodin došlo k meziročnímu nárůstu sklizní o 20,8 %.

Hodnota živočišné produkce vzrostla o 2,2 %, a to především díky produkci prasat (+11,7 %), ovcí a koz (+9,8 %) a drůbeže (+5,3 %). U skotu poklesla výroba o 3,5 %, a zároveň cena o 4,2 %. Cena prasat vzrostla o 17,7 %, výroba naopak poklesla o 5,1 %. U drůbeže byl vyšší cenový index (3,0 %) i výroba (2,3 %).

Součástí produkce jsou dotace na chmel, brambory, skot, ovce, kozy a mléko. U většiny komodit došlo k poklesu objemu dotací, celkově se dotace na výrobky snížily o 11,5 %.
Porovnáme-li produkci zemědělského odvětví v základních stálých cenách roku 2000, pak se PZO zvýšila v roce 2019 proti roku 2018 o 1,5 %. Rostlinná produkce byla vyšší o 3,8 %, živočišná produkce naopak klesla o 0,9 %.

Rostlinná produkce se v roce 2018 podílela na PZO 55,9 %, v roce 2019 to bylo 56,6 % v základních běžných cenách. Nejvýznamnější zastoupení na rostlinné produkci měly v obou letech obiloviny (39,8 % v roce 2018 a 39,2 % v roce 2019) a technické plodiny (26,4 % v roce 2018 a 22,5 % v roce 2019).

Živočišná produkce byla zastoupena v roce 2018 v PZO v základních běžných cenách 38,0 %, v roce 2019 to bylo 37,4 %. Nejvýznamnější podíl na živočišné produkci představovaly v obou letech výroba mléka (51,8 % v roce 2018 a 51,4 % v roce 2019), chov jatečných prasat (15,4 % v roce 2018 a 16,8 % v roce 2019) a chov jatečného skotu (14,6 % v roce 2018 a 13,4 % v roce 2019).

Zemědělská práce prováděná dodavatelsky, tj. produkce zemědělských služeb, tvořila v roce 2018 i 2019 2,7 % z celkové PZO. Nezemědělské vedlejší činnosti účetně neoddělitelné, do kterých byla od roku 2015 zahrnuta i produkce energie z obnovitelných zdrojů, se na produkci podílely 3,4 % v roce 2018 a 3,3 % v roce 2019.

Mezispotřeba se v roce 2018 podílela na PZO v tržních cenách 67,9 %, v roce 2019 to bylo 68,0 %. Nejvýznamnějšími položkami byly spotřeba krmiv (35,3 % v roce 2018 a 35,7 % v roce 2019) a spotřeba energií (15,7 % v roce 2018 i v roce 2019). Mezispotřeba meziročně vzrostla o 3,8 %.

Hrubá přidaná hodnota v základních běžných cenách v roce 2018 činila 43 607,4 mil. Kč. V roce 2019 vzrostla o 3,5 % na 45 153,8 mil. Kč. Po odečtení spotřeby fixního kapitálu je výsledkem čistá přidaná hodnota v základních běžných cenách, jež byla v roce 2018 ve výši 23 686,5 mil. Kč. V roce 2019 vzrostla o 6,3 % na 25 177,9 mil. Kč.

Důchod z faktorů v roce 2018 činil 55 407,5 mil. Kč. V roce 2019 se zvýšil o 5,9 % na hodnotu 58 672,2 mil. Kč. V roce 2018 náhrady zaměstnancům činily 30 950,9 mil. Kč, v roce 2019 došlo k růstu náhrad zaměstnancům o 5,0 % na 32 498,5 mil. Kč i přes mírné snížení placené pracovní síly.

V roce 2019 se zvýšila oproti minulému roku tvorba hrubého fixního kapitálu o 3,2 % z 22 729,9 mil. Kč na 23 454,0 mil. Kč.

V roce 2019 se zvýšil důchod z faktorů v zemědělství na celkovou roční pracovní jednotku (na 1 AWU), vyjádřený indikátorem A, oproti roku 2018 o 4,3 %. Deflátor (implicitní cenový index HDP v tržních cenách) byl v roce 2019 103,9. Indikátor B, který vyjadřuje vývoj v reálném podnikatelském důchodu na neplacenou roční pracovní jednotku, byl vyšší o 8,2 %. Podnikatelský důchod, vyjádřený indikátorem C, se zvýšil v roce 2019 v reálné hodnotě o 5,3 %.


Souhrnný zemědělský účet - definitivní výsledky za rok 2018 a semidefinitivní výsledky za rok 2019

Použité zkratky, Zdroje
Metodické vysvětlivky
Komentář


Souhrnný zemědělský účet - definitivní výsledky za rok 2018

Tab. 1 Účet výroby
Tab. 2 Účet tvorby důchodu
Tab. 3 Účet podnikatelského důchodu
Tab. 4 Součásti kapitálového účtu


Souhrnný zemědělský účet - semidefinitivní výsledky roku 2019

Tab. 5 Účet výroby
Tab. 6 Účet tvorby důchodu
Tab. 7 Účet podnikatelského důchodu
Tab. 8 Součásti kapitálového účtu


Souhrnný zemědělský účet – srovnání

Tab. 9 Souhrnný zemědělský účet (produkční část) – naturální a hodnotové množství v běžných cenách, rok 2019 v porovnání s rokem 2018

Tab. 10 ALI v letech 1998 - 2019


Grafická příloha

Graf 1 Struktura produkce zemědělského odvětví v ČR v roce 2018

Graf 2 Struktura produkce zemědělského odvětví v ČR v roce 2019

Informace ze dne 30.9.2020 včetně příloh ke stažení

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz