Souhrnný zemědělský účet - předběžné výsledky - 2018

InfoKomodityStatistické informaceSouhrnný zem. účet vloženo: 07. 03. 2019


Komentář

Odhadovaný ekonomický výsledek českého zemědělství za rok 2018 představuje zisk ve výši 16,5 mld. Kč, oproti minulému roku poklesl o 20,0 %. V časové řadě 2011 až 2018 se jedná o třetí nejnižší hodnotu podnikatelského důchodu.

Produkce zemědělského odvětví v základních běžných cenách dosáhla dle předběžných výsledků roku 2018 hodnoty 135 130,2 mil. Kč, z toho rostlinná produkce 75 129,7 mil. Kč, živočišná produkce 51 696,3 mil. Kč, produkce zemědělských služeb 3 654,0 mil. Kč a neoddělitelné nezemědělské vedlejší činnosti 4 650,1 mil. Kč.

Hodnota rostlinné produkce se meziročně zvýšila o 1,3 %. U většiny obilovin (s výjimkou žita, ovsa a ostatních obilovin) došlo k poklesu sklizní, nejvyšší byl u kukuřice na zrno (-16,8 %). Dlouhotrvající sucho se také podepsalo na nižší sklizni máku (-31,8 %), pícnin celkem (-15,9 %), z nich kukuřice na zeleno (-14,0 %), brambor (-15,3 %), zeleniny (-17,7 %), chmele (-24,6 %), cukrovky (-15,3 %); naopak neuškodilo sklizním ovoce včetně jahod (+50,5 %), vinných hroznů (+30 %), řepky (+23,1 %) a hořčice (+22,0 %). Díky navýšení cen u obilovin došlo i k jejich meziročnímu zvýšení produkce o 2,9 %; výjimkou byla kukuřice na zrno, kde meziroční propad produkce činil 9,2 %. S výjimkou řepky, slunečnice, krmného hrachu a jednotlivých druhů ovoce, u kterých došlo k poklesu cen, se ceny u ostatních rostlinných komodit zvýšily.

Hodnota živočišné produkce zaznamenala proti roku 2017 minimální změnu (+0,5 %). Vyšší meziroční index produkce vykazují všechny komodity s výjimkou prasat, vajec a ostatních živočišných produktů. Jak u prasat, tak u vajec byla navýšena výroba, bohužel cenový index měl trend opačný, u vajec cena poklesla o 9,7 %, u prasat dokonce o 15,8 %. U skotu, ovcí, koz, drůbeže a mléka byla zaznamenána vyšší výroba a současně vyšší meziroční cenový index.

Součástí produkce jsou dotace na chmel, brambory, skot, ovce, kozy a mléko. Objem dotací na výrobky se meziročně snížil o 8,1 %.

Hodnota mezispotřeby vykazuje zvýšení (+5,3 %), k navýšení cenového indexu došlo u všech položek. Mezispotřebu z největší části tvořila krmiva (36,1 %) a spotřeba energií a maziv (15,5 %). Její podíl na produkci zemědělského odvětví (bez dotací na výrobky) představoval 70,7 %.

V produkci zemědělského odvětví v základních běžných cenách v roce 2018 převažuje podíl rostlinné produkce (55,6 %) nad produkcí živočišnou (38,3 %). Zemědělská práce prováděná dodavatelsky, tj. produkce zemědělských služeb, tvořila 2,7 % a nezemědělské vedlejší činnosti účetně neoddělitelné, do kterých je zahrnuta i produkce energie z obnovitelných zdrojů, se na produkci podílely 3,4 %.
Na hodnotě rostlinné produkce byly největší měrou zastoupeny obiloviny (39,1 %), technické plodiny (26,6 %) a pícniny (15,6 %); v produkci živočišné převládala produkce mléka (51,8 %), chov jatečných prasat (15,4 %) a chov skotu (14,6 %).

Ve stálých cenách roku 2000 dosáhla zemědělská produkce v roce 2018 hodnoty 106 738,5 mil. Kč, proti předešlému roku poklesla o 1,1 %. V rostlinné produkci došlo v meziročním porovnání k poklesu o 4,9 % na celkových 53 948,4 mil. Kč. Hodnota produkce živočišné se v porovnání s minulým rokem naopak zvýšila o 2,9 % na částku 47 399,9 mil. Kč. Hodnota produkce ve stálých cenách je přímo ovlivněna objemem výroby.

Odhadovaný objem vyplacených ostatních dotací na výrobu dosáhl v roce 2018 výše 32 919,7 mil. Kč, meziroční nárůst činil 1,8 %. Největší objem zaujímala Jednotná platba na plochu (SAPS) s objemem 11 776,9 mil. Kč a dotační titul Greening v částce 6 438,0 mil. Kč.

Proti předcházejícímu roku byly také vyšší náhrady zaměstnanců (+4,4 %), přičemž odhadovaný počet pracovníků přepočtený na plný pracovní úvazek se meziročně nezměnil.


Použité zkratky, zdroje
Metodické vysvětlivky
Komentář

Souhrnný zemědělský účet, předběžné výsledky za rok 2018
Tab. 1 Účet výroby
Tab. 2 Účet tvorby důchodu
Tab. 3 Účet podnikatelského důchodu
Tab. 4 ALI v letech 2017, 2018

Grafická příloha
Graf 1 Struktura produkce zemědělského odvětví v ČR v roce 2018

Informace ze dne 7. 3. 2019 ke stažení

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz