Souhrnný zemědělský účet - předběžné výsledky - 2019

InfoKomodityStatistické informaceSouhrnný zem. účet vloženo: 19. 03. 2020


Komentář 

Odhadovaný ekonomický výsledek českého zemědělství za rok 2019 dosáhl 17,5 mld. Kč, meziročně vzrostl o 11,9 %. V časové řadě 2011 až 2019 se jedná o čtvrtou nejvyšší hodnotu podnikatelského důchodu.

Produkce zemědělského odvětví v základních běžných cenách dosáhla dle předběžných výsledků roku 2019 hodnoty 140 254,0 mil. Kč, z toho rostlinná produkce 79 217,7 mil. Kč, živočišná produkce 52 813,2 mil. Kč, produkce zemědělských služeb 3 723,5 mil. Kč a neoddělitelné nezemědělské vedlejší činnosti 4 499,7 mil. Kč.

Hodnota rostlinné produkce se meziročně zvýšila o 4,6 %. U většiny obilovin (s výjimkou ovsa) došlo k nárůstu sklizní, nejvyšší byl u žita (+31,1 %). Sklidilo se více chmele (+ 39,4 %), kukuřice na zeleno a siláž (+23,3 %), zeleniny (+13,7 %) a brambor (+6,7 %). Nižší byla úroda vína (-34,5 %), ovoce (-31,4 %), řepky (−18,0 %) a luskovin (−6,7 %).

Oproti předchozímu roku došlo ke snížení cen všech obilovin, nejvíce u kukuřice na zrno (-9,8 %), pšenice (−9,4 %) a žita (-6,4 %). Klesla také cena cukrové řepy (-18,4 %), vína (-12,0 %), chmele (-5,8 %) a luskovin (-1,8 %). Naopak vzrostla cena brambor (+32,2 %), čerstvé zeleniny (+13,2 %) a ovoce (+ 6,1 %) s výjimkou jablek a hrušek.

Hodnota živočišné produkce zaznamenala proti roku 2018 zvýšení o 2,2 %. Vyšší meziroční index produkce vykazují všechny komodity s výjimkou skotu, vajec a ostatních živočišných produktů. Chov jatečného skotu se v roce 2019 snížil o 3,5 %, a zároveň poklesla cena o 4,2 %. U vajec se zvýšila výroba, naopak cena poklesla o 6,5 %. U prasat došlo ke snížení chovu o 5,1 % a zvýšení ceny o 17,7 %. Výroba poklesla také u mléka (-0,2 %) a zvýšila se jeho cena (+2,7 %).

V produkci zemědělského odvětví v základních běžných cenách v roce 2019 převažuje podíl rostlinné produkce (56,5 %) nad produkcí živočišnou (37,7 %). Zemědělská práce prováděná dodavatelsky, tj. produkce zemědělských služeb, tvořila 2,7 % a nezemědělské vedlejší činnosti účetně neoddělitelné, do kterých je zahrnuta i produkce energie z obnovitelných zdrojů, se na produkci podílely 3,2 %.

Na hodnotě rostlinné produkce byly největší měrou zastoupeny obiloviny (39,2 %), technické plodiny (22,5 %) a pícniny (19,2 %); v produkci živočišné převládala produkce mléka (51,4 %), chov jatečných prasat (16,8 %) a chov jatečného skotu (13,4 %).

Součástí hodnoty produkce jsou dotace na chmel, brambory, skot, ovce a kozy a mléko. Objem dotací na výrobky se meziročně snížil o 11,5 %. Nejvíce klesly dotace na mléko (-19,0 %) a na brambory na výrobu škrobu (-10,9 %).

Hodnota mezispotřeby meziročně vzrostla o 3,2 %. Její podíl na produkci zemědělského odvětví (bez dotací na výrobky) představoval 68,9 %. Mezispotřebu z největší části tvořila krmiva (35,5 %) a spotřeba energií a maziv (15,4 %). Hrubá přidaná hodnota dosáhla 44,9 mld. Kč, což představuje meziroční zvýšení o 3,7 %.

Ve stálých cenách roku 2000 dosáhla zemědělská produkce v roce 2019 hodnoty 108 214,1 mil. Kč, proti předchozímu roku vzrostla o 1,5 %. V rostlinné produkci došlo v meziročním porovnání k nárůstu o 4,0 % na celkových 55 992,0 mil. Kč. Hodnota produkce živočišné se naopak snížila o 0,9 % na částku 46 982,1 mil. Kč. Hodnota produkce ve stálých cenách je přímo ovlivněna objemem výroby.

Odhadovaný objem vyplacených ostatních dotací na výrobu dosáhl v roce 2019 výše 34 678,6 mil. Kč, meziroční nárůst činil 5,3 %. Největší objem zaujímala Jednotná platba na plochu (SAPS) v hodnotě 11 865,7 mil. Kč a dotační titul Greening v částce 6 530,0 mil. Kč.

Oproti roku 2018 byly vyšší náhrady zaměstnancům (+4,3 %), přičemž odhadovaný počet pracovníků přepočtený na plný pracovní úvazek se meziročně nezměnil.

Přílohy:

Použité zkratky, zdroje

Metodické vysvětlivky

Komentář


Souhrnný zemědělský účet, předběžné výsledky za rok 2019

Tab. 1 Účet výroby

Tab. 2 Účet tvorby důchodu

Tab. 3 Účet podnikatelského důchodu

Tab. 4 ALI v letech 2018, 2019

Grafická příloha

Graf 1 Struktura produkce zemědělského odvětví v ČR v roce 2019

Všechny informace ze dne 10.3.2020 ke stažení

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz