SZIF začíná vyplácet podporu na ANC s předstihem

InfoDotacePlatby na základě jednotné žádosti vloženo: 02. 12. 2022


Praha 2. prosince 2022 – Již 29. listopadu spustil Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vydávání rozhodnutí k dotaci ANC (Areas with Natural Constraints). Podle harmonogramu měl s vydáváním rozhodnutí k platbě začít až 5. prosince. Podpora je vyplácena v rámci neprojektových opatření Programu rozvoje venkova. Fond letos obdržel 21 842 žádostí, mezi které rozdělí přibližně 4,3 miliardy korun. „Jedná se o kompenzační platbu pro žadatele, kteří při své zemědělské produkci bojují s určitými omezeními. Týká se to například horských oblastí, půdy s nižší výnosností nebo míst s řidším osídlením. Výše sazby závisí na výrobním zaměření žadatele na živočišnou nebo rostlinnou výrobu a na typu zemědělské půdy,“ říká Jan Borský, vedoucí Oddělení metodiky environmentálních podpor. 

Podmínky platby ANC upravuje nařízení vlády č. 43/2018 Sb. o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními.
Pro účely podpory nařízení rozlišuje tři základní typy oblastí ANC:

  • Horské - ve vyšší nadmořské výšce, nebo v kombinaci se svažitými pozemky,
  • ostatní - vymezené jednotnými omezeními (biofyzikálními kritérii), definovanými Evropskou komisí,
  • specifické – s nižší výnosností zemědělské půdy situované mimo dvě výše zmíněné skupiny.


Platby pro zemědělce ve zmíněných oblastech vybízejí k trvalému využívání zemědělské půdy a tím k zachování venkovské krajiny a podpoře trvale udržitelných systémů zemědělského hospodaření. Zemědělské podniky zde dosahují nižší produkce a dlouhodobé snížení ekonomických výsledků by mohlo vést až k postupné marginalizaci těchto území a opouštění zemědělské půdy s dopadem na ekosystémy závislé na zemědělské činnosti.


O podporu může žádat zemědělský podnikatel, který obhospodařuje minimálně 1 ha zemědělské půdy ve zmíněných oblastech. Platbu Fond poskytuje na zemědělskou půdu s kulturou orná půda, trvalý travní porost nebo trvalá kultura. Pro získání platby v plné výši musí příjemce dodržet minimální obhospodařování půdy a podmínky dopadů na životní prostředí (cross compliance).


Miroslav Bína
tiskový mluvčí
e-mail: press@szif.cz


Kontakt: Oddělení tiskové SZIF, tel.: +420 733 696 550, e-mail: press@szif.cz
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky a Národní dotace. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje národní značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina. SZIF má v současné době 7 regionálních odborů a dalších 65 lokalizovaných pracovišť, která poskytují služby žadatelům přímo v místě jejich působení. Více informací na www.szif.cz


Pro výplatu této podpory je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. Žadatel však může celý proces urychlit, pokud se vzdá práva na odvolání. Formulář „Prohlášení o vzdání se práva na odvolání“ je k dispozici na webových stránkách SZIF. (www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost).
Žadatelé najdou rozhodnutí ve své datové schránce, nebo na Portálu farmáře, pokud mají přístup ke svému účtu.
V případě, že nemohou využít ani jednu z uvedených možností, přijde jim rozhodnutí poštou. Žadatelé, kteří potřebují obnovit přístup do Portálu farmáře SZIF/eAgri, najdou potřebné informace na https://www.szif.cz/cs/faq .
Přesná výše sazeb je uvedena v Příručce Jednotné žádosti 2022 na webových stránkách www.szif.cz.
Pro případné dotazy je k dispozici infolinka SZIF na telefonním čísle 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz.

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2023 - AK ČR | vyroba-www.cz