Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v 1. pololetí roku 2020

InfoKomodityStatistické informaceZahraniční obchod vloženo: 12. 08. 2020


10.8.2020 - Český statistický úřad zveřejnil 6. srpna první předběžná data o zahraničním obchodě za 1. pololetí roku 2020.

V 1. pololetí roku 2020 se meziročně záporná bilance agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR zlepšila o 15,4 %, kdy se schodek AZO snížil z 24,3 mld. Kč na 20,6 mld. Kč.

V 1. pololetí roku 2020 se meziročně zlepšila zejména záporná bilance AZO ČR se zeměmi EU 27, a to z 16,1 mld. Kč na 11,0 mld. Kč, zatímco záporná bilance AZO ČR s třetími zeměmi (včetně Spojeného království) se prohloubila ze 7,9 mld. Kč na 9,4 mld. Kč.

V prvním pololetí roku 2020 vzrostla hodnota vývozu agrárního zboží [1] z ČR významněji než hodnota dovozu. Vývoz posílil o 7,7 % na 103,7 mld. Kč, tj. o 7,4 mld. Kč více než za stejné období loňského roku; hodnota dovozu vzrostla meziročně o 3,0 % (tj. o 3,7 mld. Kč) na 124,3 mld. Kč. Stupeň krytí dovozu vývozem se meziročně zvýšil o 3,6 p. b. na 83,5 %.

Agrární zboží v celkovém zahraničním obchodu ČR tvořilo v prvním pololetí roku 2020 na straně vývozu 5,1 % a na straně dovozu 6,7 %, což je v obou případech v meziročním porovnání vyšší hodnota. Nárůst v meziročním porovnání činil u vývozu 0,9 p. b., u dovozu 0,8 p. b.

Nejvýznamnější zlepšení bilance v celkovém AZO ČR vykázaly v prvních šesti měsících roku 2020 cigarety, pšenice, kukuřice a kapitola voda, minerálky, slazené sodovky meziroční zhoršení naopak nastalo u vepřového masa, pekařského zboží, semen řepky a jablek, hrušek a kdoulí.

Při meziročním nárůstu celkového agrárního exportu ČR v 1.pololetí roku 2020 došlo v zemích, kde působí agrární diplomaté ČR [2], převážně k meziročnímu snížení agrárního exportu ČR. A to především z důvodů přijatých opatření ze strany ČR a dalších států v souvislosti se šířením virové epidemie koronaviru. Nejvíce pak v případě Libanonu o 55,4 % a Číny o 48,1 % (Spojené arabské emiráty – pokles o 8,3 %). Hodnota agrárního exportu do Ruska ve sledovaném období stagnovala. Naopak došlo v 1. pololetí roku 2020 ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 k nárůstu vývozu agrárního zboží do Spojených států o 26,7 % a do Srbska o 2,3 %. V 1. pololetí 2020 byl zaznamenán pokles zahraničních zakázek a omezení odbytu českého a zahraničního zboží.

TERITORIÁLNÍ POHLED

Agrární zboží směřovalo v prvních šesti měsících roku 2020 zejména do Německa (23,1 %) a na Slovensko (20,6 %). Třetí nejvýznamnější destinací zůstalo Polsko (10,1 %). Dále následovaly Itálie (9,1 %), Rakousko (5,1 %) a Maďarsko (4,8 %). Hlavním odběratelem v rámci třetích zemí byly Spojené království (2,3 %), Rusko (1,7 %), Japonsko (0,7 %), USA (0,5 %), Čína a Ukrajina (shodně 0,4 %).

Český agrární dovoz pocházel v 1. pololetí roku 2020 zejména z Německa a Polska, jejichž podíly činily 22,8 % a 15,2 %. V meziročním porovnání v 1. pololetí roku 2020 vzrostl podíl Německa (o 0,7 p. b.) a podíl Polska (o 0,1 p. b.). Dalšími významnými dovozci byly Nizozemsko (7,2 %), Slovensko, Španělsko (shodně 6,5 %) a Itálie (5,6 %). Z třetích zemí byly hlavními dodavateli Spojené království (1,5 %), Čína (1,4 %), Ukrajina (1,2 %), Turecko a Spojené státy (shodně 1,0 %), Norsko (0,9 %) a Brazílie (0,6 %).

K nejvýraznějšímu meziročnímu zlepšení bilance českého AZO v teritoriálním pohledu došlo v 1. pololetí roku 2020 v obchodě s Německem snížením záporné bilance o 2,4 mld. Kč (zejména výraznějším navýšením vývozu pšenice, mírněji pak vývozem cigaret), Itálií (o 1,8 mld. Kč), Rumunskem (zlepšení záporné bilance o 1,4 mld. Kč), Nizozemskem (zlepšení záporné bilance o 561,0 mil. Kč) a Slovenskem (o 441,2 mil. Kč). Zhoršení bilance zaznamenal obchod zejména s Řeckem (o 729,2 mil. Kč, především nárůst dovozu tabákových náhražek), dále pak Belgií (o 728,7 mil. Kč), Polskem (o 505,6 mil. Kč) a Čínou (o 484,3 mil. Kč).

KOMODITNÍ POHLED

Nejvíce vyváženými českými agrárními položkami [3] byly v 1. pololetí roku 2020 cigarety, přípravky používané k výživě zvířat, pšenice, potravinové přípravky jiné [4] a pekařské zboží. Hlavními dováženými agrárními produkty do ČR byly vepřové maso, přípravky používané k výživě zvířat, pekařské zboží, potravinové přípravky jiné a sýry a tvaroh.

Údaje o zahraničním obchodu za 1. pololetí roku 2020 zveřejnil Český statistický úřad 6. srpna 2020. Data za toto pololetí, ale i rok 2019 jsou předběžná.

Podrobnější data o agrárním zahraničním obchodě za 1. pololetí roku 2020 naleznete v příloze.

[1] Vymezené kapitolami 1 až 24 celního sazebníku.

[2] Čína, Libanon, Rusko, Srbsko, USA, SAE

[3] Řazeno dle hodnoty vývozu ve finančním vyjádření, a to na základě 4-místných, ale i podrobnějších kódů celní nomenklatury.

[4] Potravinové přípravky jiné, v celním sazebníku pod kódem HS 2106.

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR za 1. pololetí roku 2020 (DOCX, 467 KB)

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz