Zpráva o činnosti v oblasti ochrany zdraví zvířat v roce 2022

InfoZprávyZemědělstvíŽivočisná výroba vloženo: 22. 05. 2023


V Praze dne 16.05.2023 - Státní veterinární správa (dále jen „SVS“) v návaznosti na předchozí roky, vydává Zprávu o činnosti v oblasti ochrany zdraví zvířat za rok 2022 (dále jen „Zpráva“). Zprávu naleznete na webových stránkách SVS, pod odkazem zde

Stejně jako v předchozích letech podává Zpráva informace o počtech chovaných hospodářských zvířat v České republice (dále jen „ČR“), údaje o přesunech zvířat v rámci Evropské unie i mimo ni a zejména ucelený přehled o počtech a výsledcích diagnostických úkonů provedených v rámci plnění Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace a v rámci ozdravovacích programů. Dále uvádí činnost oddělení pro krizové situace – KC Brno a činnost pohotovostních středisek pro řešení mimořádných situací (dále jen „PSMS“).


Zpráva zároveň shrnuje informace o nákazové situaci nejen v ČR, ale i v Evropě a pojednává o činnosti SVS v oblasti ochrany zdraví zvířat. Hlavním cílem činnosti SVS v oblasti zdraví zvířat pro rok 2022 bylo udržení dobré nákazové situace a ochrana našeho území před zavlečením nákaz, které by mohly znamenat riziko pro člověka nebo pro zdraví zvířat.


V roce 2022 došlo ke snížení počtu ohnisek/případů vysoce patogenní ptačí chřipky (HPAI) a to jak v chovech drůbeže, tak u volně žijících ptáků. Celkem bylo potvrzeno 20 ohnisek HPAI v chovech drůbeže a 2 případy u volně žijících ptáků.


Po více než 4 letech byl na území ČR dne 1. 12. 2022 opět potvrzen africký mor prasat (dále jen „AMP“) v populaci prasat divokých na území Libereckého kraje, a to u jednoho uhynulého prasete divokého nalezeného v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem v okrese Liberec. Po potvrzení této nebezpečné nákazy SVS v souladu s evropskou i národní legislativou přijala celou řadu opatření s cílem zamezit šíření AMP v populaci prasat divokých a zejména zabránit jeho zavlečení do chovů domácích prasat.


Tak jako v minulých letech i v roce 2022 probíhali v chovech drůbeže programy tlumení výskytu salmonel. Z výsledků programů za rok 2022 plyne, že v roce 2022 došlo ke snížení výskytu sledovaných sérotypů salmonel (S. Enteritidis a S. Typhimurium) ve výkrmu brojlerů a krůt a také v chovech nosnic produkujících konzumní vejce. V těchto kategoriích bylo dosaženo cílů stanovených evropskou legislativou. V rodičovských chovech nebyl cíl splněn, a to znamená zvýšení frekvence odběru vzorků v tomto programu v následujících dvou letech.


Nejčastějším zdravotním problémem v chovech včel, který řešili úřední veterinární lékaři SVS v roce 2022, byl mor včelího plodu. Celkem bylo v ČR potvrzeno 66 ohnisek moru včelího plodu. Nejvyšší počet ohnisek byl diagnostikován v krajích Moravskoslezském, Pardubickém a Moravskoslezském. V roce 2022 byl na stanovištích včel v Královehradeckém a Moravskoslezském kraji prokázán výskyt hniloby včelího plodu.


ČR se kromě statusu prostá vysoce patogenní ptačí chřipky a prostá afrického moru prasat podařilo udržet všechny v minulosti získané nákazové statusy. Tato příznivá nákazová situace je výsledkem úsilí nejen SVS, ale i chovatelů, soukromých veterinárních lékařů, myslivců a dalších subjektů, kterým bychom rádi touto cestou poděkovali za spolupráci v roce 2022.


MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2023 - AK ČR | vyroba-www.cz