RIS - Jihomoravský kraj


kalendář kraje ›

Kontakty:

Regionální agrární komora Jihomoravského kraje

Kotlářská 53
602 00 Brno

IČ: 711 98 440
DIČ: CZ71198440

Datová schránka: 4a2afeb
E-mail: kis@kisjm.cz
             rak@rakjm.cz
Web: www.kisjm.cz 

Telefonické kontakty:
549 216 864 – kancelář informačního centra
549 216 878 – Ing. Václav Hlaváček, CSc. – předseda představenstva RAK Jmk
604 205 628 – RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. – akreditovaný poradce MZe
601 563 794 – Mgr. Markéta Saloňová asistentka


Termíny:

21. 04. 2023

Ukončení příjmu žádostí v opatření 3.2. Sledovatelnost produktů pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb.

31. 03. 2023

Informace o zasílání evidence hnojení a výnosů v elektronické formě - více zde

31. 03. 2023

podání žádosti na dotační program 9.F.m. Demonstrační farmy pro rok 2023 - více informací

27. 02. 2023

bude probíhat příjem žádostí pro čtvrtou výzvu OP Rybářství 2021–2027 na aktivitu 2.1.4 Kompenzace - více informací

06. 02. 2023

Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem v roce 2023 - více informací

31. 01. 2023

Příjem žádostí o dotaci pro dotační program 1.V. Podpora restrukturalizace ovocných sadů v režimu ekologického zemědělství pro rok 2023 - více informací

31. 01. 2023

Konečný termín pro podání Formuláře k prokázání vlastní produkce ovoce a jahodníků EZ / NEZ 2022 - více informací

31. 01. 2023

Příjem dokladů prokazujících nárok na dotaci u dotačního programu 19.B.a. pro rok 2022

31. 01. 2023

Příjem Žádostí o zemědělské národní dotace 2023 – dotační podprogram 8.F.c. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti.

31. 01. 2023

Příjem Žádostí o zemědělské národní dotace 2023 – dotační podprogram 8.F.d. Podpora opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat zvýšením biologické bezpečnosti.

31. 01. 2023

Příjem Žádostí o zemědělské národní dotace 2022 - dotační podprogram 8.F.a. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasnic a po podání žádosti o dotaci také Formulář s doklady prokazující nárok na dotaci 2022 pro dotační podprogram 8.F.a. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasnic.

02. 01. 2023

Příjem žádostí o dotaci pro dotační program 3.h. Podpora prevence šíření virových a bakteriálních chorob chmele pro rok 2023 - více informací

31. 12. 2022

materiál k projednání s politiky a členskou základnou. Více informací zde

30. 11. 2022

Příjem žádostí o dotaci pro dotační program 1.I. odpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách pro rok 2023 - více informací

30. 11. 2022

Příjem žádostí o dotaci pro dotační program 1.R. pro rok 2023 Podpora restrukturalizace ovocných sadů - více informací

01. 11. 2022

Příjem žádostí Programu Podpora pojištění produkce lesních školek více informací

12. 09. 2022

Upozornění na povinnost podat prohlášení o zásobách v roce 2022 - více informací

31. 07. 2022

Společnost PGRLF, a.s. otvírá program Investiční úvěry Lesnictví

30. 06. 2022

příjem žádostí do programu Podpora nákupu půdy - více informací

31. 12. 2020Rozvoj zemědělství a venkovského prostoru - Řešení vztahu zemědělské prvovýroby k venkovskému prostoru jako nástroj soužití člověka a přírody, Jihomoravský kraj
31. 12. 2020Informace o zemědělské prvovýrobě, ekologickém zemědělství - Aktualizace ve vztahu k předmětnému v roce 2020 Jihomoravský kraj aInformace o zemědělské prvovýrobě, ekologickém zemědělství Aktualizace ve vztahu k předmětnému v roce 2020, Jihomoravský kraj
31. 12. 2020Informační podpora poradenského systému MZe - Aktualizace ve vztahu k předmětnému v roce 2020, Jihomoravský kraj
31. 12. 2020Informační podpora transferu poznatků vědy a výzkumu do praxe - Energetické prostředky v zemědělské prvovýrobě, Jihomoravský kraj
31. 12. 2020Informační podpora transferu poznatků vědy a výzkumu do praxe Voda – její potřeba a využití ve vztahu ke klimatickým změnám a dalšímu, Jihomoravský kraj
31. 12. 2020Informační podpora produktů rezortní povahy z hlediska cílové skupiny - Organická hmota v půdě, její doplňování z pohledu zdrojů na zlepšování jejího stavu, jímavosti vody, …. Jihomoravský kraj
31. 12. 2020Harmonogram výzev OP Rybářství 2014 - 2020 Více informací
31. 12. 2020Harmonogram výzev PRV 2017-2020 zde
10. 12. 2020Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí o dotaci na dotační program 9.A.b.1.-3.Více informací
30. 09. 2020Dotační program 9.E. je stanoven pro plnění účelu dotace v období od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020 Více informací
10. 09. 2020Prohlášení o zásobách (ke dni 31. 7.) musí být podáno na adresu ÚKZÚZ – Oddělení registru vinic, Evropská 16/25, 671 81 Znojmo nebo prostřednictvím Portálu farmáře případně datovou schránkou či emailem
01. 07. 2020Národní a evropské podpory, evidenční pravidla ve vztahu k podporám - Aktualizace ve vztahu k předmětnému v roce 2020 a dalším, Jihomoravský kraj
01. 07. 2020Národní a evropské podpory, evidenční pravidla ve vztahu k podporám - Aktualizace ve vztahu k předmětnému v roce 2020 a dalším, Jihomoravský kraj
01. 07. 2020Principy společné zemědělské politiky, především plnění požadavků v rámci přímých plateb …. Aktualizace ve vztahu k předmětnému v roce 2020 a dalším, Jihomoravský kraj
01. 07. 2020Principy společné zemědělské politiky, především plnění požadavků v rámci přímých plateb …. Aktualizace ve vztahu k předmětnému v roce 2020 a dalším, Jihomoravský kraj
01. 07. 2020Principy společné zemědělské politiky, především plnění požadavků v rámci přímých plateb …. Aktualizace ve vztahu k předmětnému v roce 2020 a dalším, Jihomoravský kraj
01. 07. 2020Rozvoj zemědělství a venkovského prostoru - Řešení vztahu zemědělské prvovýroby k venkovskému prostoru jako nástroj soužití člověka a přírody, Jihomoravský kraj
01. 07. 2020Ochrana spotřebitelů z hlediska cílové skupiny (bezpečnost potravin) - Aktualizace ve vztahu k předmětnému v roce 2020 Jihomoravský kraj
09. 06. 2020Jednotná žádost (konzultace k vyplňování žádosti) - Brno (Jihomoravský kraj)
08. 06. 2020Jednotná žádost (konzultace k vyplňování žádosti) - Brno (Jihomoravský kraj)
04. 06. 2020Jednotná žádost (konzultace k vyplňování žádosti) - Brno (Jihomoravský kraj)
03. 06. 2020Jednotná žádost (konzultace k vyplňování žádosti) - Brno (Jihomoravský kraj)
02. 06. 2020Jednotná žádost (konzultace k vyplňování žádosti) - Brno (Jihomoravský kraj)
01. 06. 2020Jednotná žádost (konzultace k vyplňování žádosti) - Brno (Jihomoravský kraj)
15. 05. 2020Hlášení půdoochranné technologie podrývání DZES 5 pro řepu cukrovou a jarní variantu řepky olejné Více informací
31. 03. 2020Termín podání žádosti o dotaci na dotační program 9.A.b.4. pro plnění účelu dotace a s uznatelností nákladů v období od 1. 1. 2020 do 15. 12. 2020. Více informací
31. 03. 2020Dotační program 3.c. Podpora testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR pro rok 2020 Více informací
31. 03. 2020Termín podání žádosti o dotaci na dotační program 3.d. pro plnění účelu dotace a s uznatelností nákladů v období od 1. 1. 2020 do 15. 12. 2020. Více informací
31. 03. 2020Termín podání žádosti o dotaci na dotační program 3.c. Více informací
05. 02. 2020od 9.00 hod. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. vyhlašuje již 10. kolo příjmu žádostí v rámci programu Investiční úvěry Zemědělec Více informací
15. 01. 2020

Prohlášení o sklizni, o produkci (ke dni 31. 12.) musí být podáno na adresu ÚKZÚZ – Oddělení registru vinic, Evropská 16/25, 671 81 Znojmo nebo prostřednictvím Portálu farmáře případně datovou schránkou či emailem Více informací

31. 12. 2019

Ochrana spotřebitelů (bezpečnost potravin)(jako součást podpory středních a malých producentů ve vztahu ke spotřebitelům a jeho ochraně), JMK

31. 12. 2019

Krajské dožínky – rozvoj zemědělství a venkovského prostoru (ve vazbě na specifika Jihomoravského kraje), JMK

31. 12. 2019

Nové poznatky vědy a výzkumu do praxe a jejich propagace(mezi jiným se zaměřením na palčivé problémy Jm kraje – voda, vodní a větrná eroze, technických, technologických a dalších opatření ve všech oblastech zemědělské prvovýroby), JMK

31. 12. 2019

Precizní zemědělství, Hl. m. Praha

25. 10. 2019

Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EHS (nitrátová směrnice) v České republice (změny a novinky pro Českou republiku), JMK

23. 10. 2019

Rozvoj zemědělství a venkovského prostoru, JMK

23. 10. 2019

Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EHS (nitrátová směrnice) v České republice (změny a novinky pro Českou republiku), JMK

21. 10. 2019

Agroenviromenrální opatření (aktuální změny na situaci v Jm kraji), JMK

21. 10. 2019

Portál Farmáře, LPIS, registry (možnost jeho využití pro zemědělskou prvovýrobu), JMK

01. 07. 2019

Ochrana spotřebitelů (bezpečnost potravin)(jako součást podpory středních a malých producentů ve vztahu ke spotřebitelům a jeho ochraně), JMK

01. 07. 2019

Rozvoj zemědělství a venkovského prostoru, JMK

01. 07. 2019

Dotace 2019 – Jednotná žádost, JMK

01. 07. 2019

Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EHS (nitrátová směrnice) v České republice(změny a novinky pro Českou republiku), JMK

01. 07. 2019

DZES 5, JMK

31. 12. 2018

Agroenviromenrální opatření (aktuální změny na situaci v Jm kraji), JMK

31. 12. 2018

Portál Farmáře, LPIS, registry (možnost jeho využití pro zemědělskou prvovýrobu), JMK

31. 12. 2018

Informace o zemědělské prvovýrobě a ekologickém zemědělství (aktuální stav a vyvolané změny jako reakce zemědělské činnosti na ně), JMK

31. 12. 2018

Zemědělský podnikatel, aktivní zemědělec – podmínky aktivního zemědělce (vztah k dotačním principům), JMK

31. 12. 2018

Národní a evropské podpory a evidenční pravidla ve vztahu k podporám (aktuální změny a jejich realizace v rámci ČR), JMK

31. 12. 2018

Ochrana spotřebitelů - bezpečnost potravin (jako součást podpory středních a malých producentů ve vztahy ke spotřebitelům a jeho ochraně), JMK

31. 12. 2018

Krajské dožínky – rozvoj zemědělství a venkovského prostoru (fromy podpory zaměstnanosti ve venkovském prostoru), Boskovice

31. 12. 2018

Informační podpory produktů rezortní povahy (v segmentech prvovýroby, zpracování a obchodu), JMK

31. 12. 2018

Principy správné zemědělské politiky po roce 2020 – 2030 (zaměření na plnění požadavků v rámci Přímých plateb, přednostně se zaměřením na erozně ohrožené oblasti – hospodaření s vodou atd.), JMK

31. 12. 2018

Nové poznatky vědy a výzkumu do praxe a jejich propagace (mj. se zaměřením na palčivé problémy JMK – voda, vodní a větrná eroze, technických, technologických a dalších opatření ve všech oblastech zemědělské prvovýroby), JMK

31. 12. 2018

Principy zemědělských registrů (LPIS, IZR, Registr sadů, SAPS), JMK

17. 04. 2018

Dotace 2018 – Jednotná žádost (Program rozvoje venkova 2014-2020, Jednotná žádost 2018 – přímé platby, přechodní vnitrostátní podpory, LFA, správná zemědělská praxe & cross compliance),
Rostěnice

16. 04. 2018

Dotace 2018 – Jednotná žádost (Program rozvoje venkova 2014-2020, Jednotná žádost 2018 – přímé platby, přechodní vnitrostátní podpory, LFA, správná zemědělská praxe & cross compliance),
Čejkovice

11. 04. 2018

Dotace 2018 – Jednotná žádost (Program rozvoje venkova 2014-2020, Jednotná žádost 2018 – přímé platby, přechodní vnitrostátní podpory, LFA, správná zemědělská praxe & cross compliance),
Znojmo

10. 04. 2018

Dotace 2018 – Jednotná žádost (Program rozvoje venkova 2014-2020, Jednotná žádost 2018 – přímé platby, přechodní vnitrostátní podpory, LFA, správná zemědělská praxe & cross compliance),
Letovice

09. 04. 2018

Dotace 2018 – Jednotná žádost (Program rozvoje venkova 2014-2020, Jednotná žádost 2018 – přímé platby, přechodní vnitrostátní podpory, LFA, správná zemědělská praxe & cross compliance),
Brno

22. 03. 2018

Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EHS (nitrátová směrnice) v České republice (změny a novinky pro Českou republiku), Brno

20. 03. 2018

Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EHS (nitrátová směrnice) v České republice (změny a novinky pro Českou republiku), Znojmo

15. 03. 2018

Informační podpora pro Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EHS (nitrátová směrnice) v České republice (změny a novinky pro Českou republiku), Břeclav


Zprávy:

V této části naleznete poslední aktuality z Regionálního informačního střediska Jihomoravského kraje.

Semináře a webinář k příjmu Jednotné žádosti 2023 pro Ústecký a Karlovarský kraj

16. 03. 2023 | celá ČR

Bližší informace o akci, programu a možnostech registrace naleznete na webových stránkách SZIF (PDF, 362 kB více ›

Semináře „Jednotná žádost - DOTACE 2023“

16. 03. 2023 | celá ČR

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond ve spolupráci s Krajským informačním střediskem Středočeského kraje Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov srdečně zvou na Semináře „Jednotná… více ›

Výzva MAS Šipka pro operaci 19.2.1. v PRV ze dne 14.03.2023

15. 03. 2023 | Jihomoravský

Celá informace ke stažení více ›

Výzva MAS Podhorácko pro operaci 19.2.1. v PRV ze dne 10.03.2023

14. 03. 2023 | Jihomoravský

Celá informace ke stažení více ›

Výzva MAS Brána Brněnska pro operaci 19.2.1. v PRV ze dne 09.03.2023

10. 03. 2023 | Jihomoravský

Celá informace ke stažení více ›

Výzva MAS Boskovicko PLUS pro operaci 19.2.1. v PRV ze dne 22.02.2023

24. 02. 2023 | Jihomoravský

Celá informace ke stažení více ›

Výzva MAS Hustopečsko pro operaci 19.2.1. v PRV ze dne 20.02.2023

23. 02. 2023 | Jihomoravský

Celá informace ke stažení více ›

Výzva MAS Jablunkovsko pro operaci 19.2.1. v PRV ze dne 20.02.2023

23. 02. 2023 | Jihomoravský

Celá informace ke stažení více ›

Výzva MAS Havlíčkův kraj pro operaci 19.2.1. v PRV ze dne 14.02.2023

17. 02. 2023 | Jihomoravský

Celá informace ke stažení více ›

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2023 - AK ČR | vyroba-www.cz