CEVEMA - projekt zaměřený na trh s vepřovým masem

InfoInzerceProjekty vloženo: 02. 01. 2023


Aktualizace ze dne 22. 12. 2022 - Projekt s názvem „Model transparence cen v potravinové vertikále - vepřové maso“ podpořený TAČR jehož akronymem je CEVEMA je dostupný na webových stránkách ČZU v Praze (https://cevema.pef.czu.cz/). Projekt vede k návrhu velmi specificky orientovaných modelů, které poskytnou širší zemědělské praxi možnost orientovat se v procesu ekonomiky a následně i cenotvorby, včetně predikce cen a jejich přenosu napříč vertikálou. Podkladová data pro predikční modely byla aktualizována pro celý rok 2022, byly doplněny informace z Evropské komise (Pigmeat statistics) - modely predikují ceny vepřového masa s vysokou přesností do března roku 2023. Model ARIMA stanovuje dopad ceny jatečných prasat v Německu na cenu jatečných prasat v ČR až do období 5/2023 (JUT, kategorie S, EUR/100 kg). Rovněž byl aktualizován i model elasticity cen vepřového masa napříč vertikálou. 

Jako výsledek projektové činnosti jsou k dispozici výstupy orientované na analýzu teoretických aspektů vývoje trhu s vepřovým masem viz. dílčí zprávy (https://cevema.pef.czu.cz/dilci-zpravy).

Dílčí výzkumná zpráva „Monitoring stavu trhu s vepřovým masem“ je k dispozici na odkazu: https://cevema.pef.czu.cz/download/dilci-zpravy-verejne/1dz2020.pdf

Výstupy projektu CEVEMA byly nově rozšířeny o dvě instruktážní videa pro obsluhu software, ve kterých jsou podrobněji vysvětleny principy fungování dvou modelů, a to modelu DEA (interaktivního modelu efektivity chovu prasat) a makroekonomického modelu lineárního programování (modelu hodnocení nákladů a ziskovosti v rámci vertikály). Instruktážní videa obsahují návody na praktické využívání software a jsou nově dostupná na: https://cevema.pef.czu.cz/interaktivni-model a https://cevema.pef.czu.cz/makroekonomicky-model-linearniho-programovani

Výsledkem projektu jsou rovněž dvě informační videa, která seznamují odbornou veřejnost s obsahovou náplní dvou článků autorského kolektivu, publikovaných v zahraničních časopisech. Informační videa jsou dostupná prostřednictvím https://cevema.pef.czu.cz (na úvodní stránce), potažmo prostřednictvím následujících linků: https://youtu.be/_EHRYJP9i20 a https://youtu.be/5NdbPbrzfyc

Dále jsou k dispozici na webu projektu čtyři typy modelů. Jedná se o následující modely:

  1. Interaktivní MODUL CEVEMA, který porovnává efektivitu výroby vepřového masa u českého prvovýrobce s průměrnou produkcí ve 14-ti evropských zemích: Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Velká Británie, Maďarsko, Irsko, Itálie, Nizozemsko, Španělsko a Švédsko (https://cevema.pef.czu.cz/interaktivni-model).
  2. Model predikující vývoj ceny jatečných živých prasat v horizontu tří měsíců dopředu (https://cevema.pef.czu.cz/predikce). Model umožňuje sledovat reálné ceny živých prasat v ČR (v Kč/kg) a umožňuje odhad budoucí ceny nejen na základě posledních dostupných dat z databáze ČSÚ, ale i na základě potenciálního odhadu provedeného vlastním zemědělcem. Predikce je možné provádět i pro ceny chovných selat (ČR, ž.hm., Kč/kg) a pro ceny jatečných prasat (JUT, kategorie S, EUR/100 kg, pro ČR a Německo, z databáze cen Evropské komise). Základní soubor predikčních modelů je rozšířen o ARIMA Model. Jedná se o model predikce dopadu ceny jatečných prasat v Německu na ceny v ČR (JUT, S, EUR/ 100kg). Model ARIMA vychází z databáze cen Evropské komise a predikuje ceny na jeden rok dopředu (https://cevema.pef.czu.cz/predikce/arima).
  3. Makroekonomický model lineárního programování umožňující porovnat náklady a zisky za vepřové maso v odvětví zemědělství a při realizaci finálních výrobků. Modelují se procesy obratu stáda, počínaje stavem prasnic a selat, následuje výkrm, zpracování na jatkách a finální prodej výsekového masa a masných produktů (https://cevema.pef.czu.cz/makroekonomicky-model-linearniho-programovani)..
  4. Makroekonomický model přenosu ceny mezi chovateli, zpracovateli a maloobchodem v kontextu vývoje indexů cen vstupů z databáze ČSÚ, tj. Model elasticity cen napříč vertikálou (https://cevema.pef.czu.cz/model-elasticity-1). Model je nově rozšířen na vztahy uvnitř vertikály a to tak, aby indikoval změny ve vývoji cen směrem od zemědělce k obchodníkovi, tak i v obráceném směru tj. od obchodníka, přes zpracovatele k zemědělci. 


Garantem interaktivního modelu č.1 je prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc. (havlicekj@pef.czu.cz, tel. +420 224 382 242),

garantem predikčního modelu č. 2 a modelu elasticity cen napříč vertikálou č. 4  je prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D. (smutka@pef.czu.cz, +420 22438 2201),

garantem modelu lineárního programování č. 3 je doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D. (subrt@pef.czu.cz, +420 22438 2352),

ostatní informace Ing. Helena Řezbová, Ph.D. (rezbova@pef.czu.cz, +420 22438 2078).

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2023 - AK ČR | vyroba-www.cz