Souhrnný zemědělský účet - předběžné výsledky - 2021

InfoKomodityStatistické informaceSouhrnný zem. účet vloženo: 25. 03. 2022


Komentář

Odhadovaný ekonomický výsledek českého zemědělství za rok 2021 dosáhl 21 985,5 mil. Kč, meziročně vzrostl o 15,6 %. V časové řadě 2004 až 2021 se jedná o třetí nejvyšší hodnotu podnikatelského důchodu. 

Produkce zemědělského odvětví v základních běžných cenách dosáhla dle předběžných výsledků roku 2021 hodnoty 159 876,7 mil. Kč, z toho rostlinná produkce činila 96 830,1 mil. Kč, živočišná produkce 53 678,5 mil. Kč, produkce zemědělských služeb 4 148,0 mil. Kč a neoddělitelné nezemědělské vedlejší činnosti 5 220,1 mil. Kč.

Hodnota rostlinné produkce se meziročně zvýšila o 10,8 %. U obilovin došlo k nárůstu sklizní pšenice (+1,2 %), ovsa (+6,2 %) a kukuřice na zrno (+19,7 %). Sklidilo se více luskovin (+21,8 %), cukrové řepy (+12,9 %), chmele (+40,2 %) a zeleniny (+9,0 %). Nižší byla úroda žita (-26,6 %), řepky (-17,7 %) a kukuřice na zeleno a siláž (-4,5 %). 

Oproti předchozímu roku došlo ke zvýšení cen většiny rostlinných komodit: pšenice (+18,2 %), žita (+11,7 %), ječmene (+10,8 %), kukuřice na zrno (+30,2 %), řepky (+22,3 %), slunečnice (+26,8 %), cukrové řepy (+13,6 %) a vína (+13,6 %). Naopak ke snížení ceny došlo u brambor (-13,7 %), ostatních krmných plodin (-8,8 %) a chmele (-5,3 %). 

Hodnota živočišné produkce zaznamenala proti roku 2020 zvýšení o 2,0 %. Nižší meziroční index produkce o 5,0 % byl vykázán u produkce zvířat. Produkce poklesla u prasat (-13,6 %), což bylo způsobeno meziročním snížením ceny (-15,2 %) a mírným nárůstem výroby prasat (+2,0 %). Naopak produkce živočišných výrobků vzrostla o 7,1 %. Zvýšila se produkce vajec (+10,2 %) a mléka (+6,9 %). 

V produkci zemědělského odvětví v základních běžných cenách v roce 2021 převažoval podíl rostlinné produkce (60,6 %) nad produkcí živočišnou (33,6 %). Zemědělská práce prováděná dodavatelsky, tj. produkce zemědělských služeb, tvořila 2,6 % a nezemědělské vedlejší činnosti účetně neoddělitelné, do kterých je zahrnuta i produkce energie z obnovitelných zdrojů, se na produkci podílely 3,3 %.

Na hodnotě rostlinné produkce byly největší měrou zastoupeny obiloviny (42,6 %), technické plodiny (23,4 %) a pícniny (17,6 %); v produkci živočišné převládala produkce mléka (54,8 %), chov jatečných prasat (14,1 %), chov jatečného skotu (12,6 %) a chov drůbeže (11,9 %).

Součástí hodnoty produkce jsou dotace na chmel, brambory, skot, ovce a kozy a mléko. Objem dotací na výrobky se meziročně zvýšil o 14,9 %. Zvýšily se dotace na mléko (+22,5 %), ovce a kozy (+4,6 %) a skot (+3,3 %).

Hodnota mezispotřeby meziročně vzrostla o 9,1 % na hodnotu 106 667,0 mil. Kč. Její podíl na produkci zemědělského odvětví (bez dotací na výrobky) představoval 67,8 %. Mezispotřebu z největší části tvořila krmiva (36,4 %) a spotřeba energií a maziv (15,9 %). Hrubá přidaná hodnota dosáhla 53 209,7 mil. Kč, což představuje meziroční zvýšení o 3,9 %.

Ve stálých cenách roku 2000 dosáhla zemědělská produkce v roce 2021 hodnoty 115 204,9 mil. Kč, proti předchozímu roku vzrostla o 1,4 %. V rostlinné produkci došlo v meziročním porovnání k nárůstu o 1,3 % na celkových 61 045,0 mil. Kč. Hodnota produkce živočišné se zvýšila o 1,6 % na částku 48 481,7 mil. Kč. Hodnota produkce ve stálých cenách je přímo ovlivněna objemem výroby.

Odhadovaný objem vyplacených ostatních dotací na výrobu dosáhl v roce 2021 výše 36 012,7 mil. Kč, meziroční nárůst činil 9,8 %. Největší objem zaujímala Jednotná platba na plochu (SAPS) v hodnotě 11 550,7 mil. Kč a dotační titul Greening v částce 6 888,1 mil. Kč.

Oproti roku 2020 byly vyšší náhrady zaměstnancům (+3,9 %), přičemž odhadovaný počet pracovníků přepočtený na plný pracovní úvazek se meziročně nezměnil.

Zdroje, použité zkratky     
Metodické vysvětlivky     

Komentář     

Souhrnný zemědělský účet, předběžné výsledky za rok 2021     
Tab. 1 Účet výroby     
Tab. 2 Účet tvorby důchodu     
Tab. 3 Účet podnikatelského důchodu     
Tab. 4 ALI v letech 2020, 2021     

Grafická příloha     
Graf 1 Struktura produkce zemědělského odvětví v ČR v roce 2021 

Informace ze dne 25. 3. 2022 včetně příloh ke stažení

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz